Publicēts: 2014-04-09 12:50:35 CEST
Valsts Kase
Vērtspapīru notikumi

9.aprīļa valsts vērtspapīru izsoļu rezultāti

Trešdien, 9.aprīlī, tika izsolīti 12 mēnešu valsts vērtspapīri ar dzēšanas termiņu 2015.gada 10.aprīlī.

Notikušajā konkurējošajā daudzcenu izsolē tika pārdoti visi Valsts kases piedāvātie vērtspapīri 12 milj. EUR apjomā pēc nominālvērtības.

Izsoles dalībnieku kopējais pieprasījums bija 45,0 milj. EUR un pārsniedza piedāvājumu 3,8 reizes.

Valsts kase maksimālo pieļaujamo likmi noteica 0,45% līmenī, bet vidējā svērtā procentu likme bija 0,373% (2014. gada 12. marta 12 mēnešu parādzīmju izsolē – 0,374%).

Ceturtdien, 10.aprīlī, notiks fiksētas likmes vērtspapīru izsole, piedāvājot 12 mēnešu valsts vērtspapīrus par kopējo summu 3 milj. EUR pēc nominālvērtības.

         Valsts kase
         Tālr.: 67094222
         Fakss: 67094220
         e-pasts: kase@kase.gov.lv
         www.kase.gov.lv