Danish
Offentliggjort: 2021-11-30 16:46:10 CET
PFA Invest
Prospekter/prospekt medd.

Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest

I forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmøde d.d. i Investeringsforeningen PFA Invest (”Foreningen”) offentliggøres hermed ajourført prospekt for Foreningen.

Prospektet er opdateret med beskrivelser af produktkategorisering for alle afdelinger. Opdateringen sker som følge af, at der pr. 1. januar 2022 gælder et krav om, at afdelinger i investeringsforeninger, der er kategoriseret som artikel 8 produkter (det vil sige produkter der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika) skal give oplysninger om det eller de miljømål som produktet bidrager til. Der skal desuden være en beskrivelse af, hvordan og i hvilket omfang investeringerne, der ligger til grund for det finansielle produkt, er i økonomiske aktiviteter, der kvalificeres som miljømæssigt bæredygtige i henhold til EU-taksonomi forordningen.

I overensstemmelse med Central Investorinformation er risikoindikatoren for afdeling Balance C opdateret fra 5 til 4.

Prospektet vil umiddelbart efter offentliggørelsen være tilgængeligt på Investeringsforeningen PFA Invests hjemmeside: www.pfainvest.dk

Med venlig hilsen
PFA Asset Management A/S

Rasmus Bessing
Direktør        

 

Vedhæftet filProspekt pr. 30. november 2021.pdf