Paskelbta: 2021-04-22 16:52:39 CEST
AUGA group
Kita informacija

AUGA group, AB tęsia darbuotojų skatinimo akcijomis programą

Ekologiškų produktų gamintoja AUGA group, AB (toliau - Bendrovė) tęsia pradėtą opcionų programą. Bendrovė nusprendė savo ir jos dukterinių įmonių darbuotojams ir valdymo organų nariams (toliau – Darbuotojai) paskirstyti 2,5 mln. vnt. akcijų. Viso nuo akcijų opcionų programos pradžios 2019 m. Darbuotojams Bendrovė bus paskirsčiusi 7,2 mln. vnt. akcijų. Ateityje opcionų programai ketinama skirti dar daugiau kaip 3 mln. vnt. akcijų.

Opcionų programą Bendrovė pradėjo 2019 metų pavasarį. Tuomet pirmuoju etapu Darbuotojams buvo paskirta beveik 2,55 mln. vnt. akcijų, 2020 m. – 2,23 mln. vnt. akcijų.

Šiemet tęsiant programą Darbuotojams vėl buvo paskirstyta 2,5 mln. vnt. akcijų.

Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui siūloma patvirtinti projektą, pagal kurį šiai programai ateityje būtų papildomai skirta 1,7 mln. vnt. akcijų ir bendras programai numatytų nepaskirstytų Bendrovės akcijų skaičius siektų 3 mln. vnt.

Jei būtų paskirstytos visos iki šiol sukaupto rezervo, skirto suteikti akcijas darbuotojams akcijos ir išleista nauja akcijų emisija, darbuotojams paskirta akcijų dalis sudarytų 3,66 proc. akcinio kapitalo.

„Siekiant ambicingų bendrovės tikslų veiklos efektyvumo ir tvarumo srityse bei vystant inovatyvias technologijas, profesionalūs, įsitraukę ir motyvuoti žmonės yra mūsų raktas į sėkmę. Jau trečius metus vykdoma opcionų programa motyvuojame savo svarbiausius darbuotojus, kurie labiausiai prisideda prie rezultatų pasiekimo. Planuojame šią programą tęsti ir ateityje“, - sako Kęstutis Juščius, AUGA group, AB generalinis direktorius.

Bendrovės akcijų suteikimu Darbuotojams siekiama didinti motyvaciją ir jų įsitraukimą į verslo procesus. Akcijos visų pirma paskirstytos tiems Darbuotojams, kurie daro didžiausią įtaką sėkmingai Bendrovės veiklai.

Pagal opcionų sutartis darbuotojai turės teisę ne anksčiau kaip po 3 metų pasirinkti, ar gauti iš Bendrovės sutartyje nustatytas akcijas. Šios akcijos Darbuotojams bus išdalintos neatlygintinai, apmokamos iš Bendrovės suformuoto rezervo akcijoms suteikti.

Generalinis direktorius
Kęstutis Juščius
+370 5 233 5340