Offentliggjort: 2014-11-06 00:04:59 CET
OW Bunker A/S
Selskabsmeddelelse
OW Bunker oplyser om bedrageri i Singapore og yderligere markant risk management tab
SELSKABSMEDDELELSE
5. november 2014
Nr. 25/2014              
BEDRAGERI I SINGAPORE
           YDERLIGERE MARKANT RISK MANAGEMENT
TAB

OW Bunker's ledelse er i dag blevet informeret om bedrageri begået af
ledende
medarbejdere i det Singapore-baserede datterselskab Dynamic Oil Trading
(DOT).
Sagen efterforskes i øjeblikket. Omfanget af bedrageriet er endnu ikke
klart,
men de foreløbige undersøgelser tyder på et potentielt tab på omkring
USD 125
mio.

Isoleret fra ovenstående har en gennemgang af OW Bunker's risk
management
kontrakter vist et markant urealiseret mark to market tab i tillæg
til det
urealiserede tab på USD 24,5 mio., som blev offentliggjort den 23.
oktober 2014
(selskabsmeddelelse 23/2014). På nuværende tidspunkt udgør mark to
market tabet
omkring USD 150 mio.

For at reducere risk management eksponering
til et absolut minimum, bliver risk
management kontrakter nu lukket ned.

Head
of Risk Management og EVP Jane Dahl Christensen er som en konsekvens af
risk
management tabet blevet afskediget med øjeblikkelig virkning.

Ovenstående
begivenheder påvirker naturligvis OW Bunker's operationer og
kreditfaciliteter.
OW Bunker er pt. i diskussioner med syndikatbankerne. OW
Bunker vil informere
markedet yderligere så hurtigt som muligt.


For yderligere information,
venligst kontakt:
Niels Henrik Jensen, Bestyrelsesformand, tel.: 2023 2188
Jim
Pedersen, CEO OW Bunker, tel.: 98 12 72 77Denne meddelelse indeholder
fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn indebærer
kendte og ukendte risici,
usikkerheder og andre vigtige faktorer, som kan
påvirke vores faktiske
resultater, præstationer, udvikling eller branchens
resultater til at afvige
væsentligt fra fremtidige resultater, præstationer
eller udvikling udtrykt
eller underforstået i forbindelse med disse fremtidige
forventninger. Hvis en
eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerheder
udløses, eller hvis en
underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan
vores faktiske
finansielle stilling, pengestrømme eller resultater afvige
væsentligt fra det,
der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller
forventet heri.

I
tilfælde af eventuelle forskelle mellem den danske og den engelske version
af
denne meddelelse, er den engelske version den gældende version.Om OW
Bunker
OW Bunker er en førende global logistikvirksomhed inden for brændstof
til skibe.
OW Bunker blev grundlagt i Danmark i 1980 og har aktiviteter i 29
lande,
herunder i verdens mest trafikerede havne. OW Bunker fungerer som både
fysisk
distributør og reseller af skibsbrændstof og opererer en flåde på ca. 30
moderne
brændstofskibe (barges). Læs mere på owbunker.com

[HUG#1869148]

 


OW Bunker oplyser om bedrageri i Singapore og risk management tab.pdf