English
Published: 2020-07-27 23:27:58 CEST
Kapitalforeningen Accunia Invest
Decisions of general meeting

Forløb af ekstraordinær generalforsamling

Mandag den 27. juli 2020 kl. 9.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Accunia Invest. Generalforsamlingen blev afholdt på foreningens kontor, St. Regnegade 5,1, 1110 København K.

DAGSORDEN

  1. Forslag om vedtægtsændringer

Forslag om ændring af § 6 vedr. i vedtægterne om afdelinger og investeringsuniverser.

De foreslåede vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget.

Det blev tillige enstemmigt vedtaget, at ændringerne skulle træde i kraft, når anmeldelsesfristen til Finanstilsynet var opfyldt.

København, den 27. juli 2020
Bestyrelsen for Kapitalforeningen Accunia Invest