Paskelbta: 2020-01-10 08:00:00 CET
Vilkyskiu Pienine
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Vilkyškių pieninė grupės pardavimai 2019 m. gruodžio mėnesį

2019 m. gruodžio mėnesį bendrovės konsoliduoti pardavimai buvo 9.04 mln. EUR arba 1.2 % didesni negu 2018 m. gruodžio mėnesį. Bendrovės pardavimai 2019 metais buvo 114.61 mln. EUR arba 10.0 % didesni negu per tą patį laikotarpį 2018 m.

Vilija Milaševičiutė
Ekonomikos ir finansų direktorė
Tel.: +370 441 55 102