Offentliggjort: 2016-04-07 16:15:00 CEST
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Selskabsmeddelelse
Selskabsmeddelelse nr. 34, 2016 - Tilføjelse til Nordea Kredits endelige vilkår
De endelige vilkår for variabelt forrentede konverterbare og
inkonverterbare
særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO), har fået
tilføjet følgende ISIN
-koder:

Annuitetsobligationer med variabel rente og
mulighed for afdragsfrihed 1 – 10
år, inkonverterbare

ISIN-kode  Nom.  
Navn      Åbnings Lukke-   Udløbs-dato Valuta
       rente/  
       -    dato
       udløb         
dato
DK000203645 0,42%  NDACITA6OA19RF 11/04  30/04-2019 01/07-2019 
DKK
-8      2019          -2016

Obligationer (stående med
variabel rente, inkonverterbare)

ISIN-kode  Nom.  Navn       Åbnings
 Lukke-   Udløbs-dato Valuta
       rente/          -    
dato
                   dato
       udløb
DK000203637 
0,29%  NDACIBOR6OA19RF 11/04  30/04-2019 01/07-2019  DKK
-5     
2019           -2016

Annuitetsobligationer med variabel rente,
inkonverterbare

ISIN-kode  Nom.  Navn      Åbnings-  Lukke-   
Udløbs-dato Valuta
       rente/         dato    dato

   
    udløb
DK000203653 0,29%  NDACIBOR619RF 11/04-2016 30/04-2019 
01/07-2019  DKK
-2      2019

De nye obligationer er omfattet af
ændringerne af lov om realkreditlån og
realkreditobligationer mv., som er
vedtaget i Folketinget den 11. marts 2014, om
regulering af
refinansieringsrisiko for realkreditobligationer, særligt
dækkede
realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer m.v.

Vi
henviser i øvrigt til de endelige vilkår, som er vedlagt.

Spørgsmål kan rettes
til Ole Hansen på telefon 55 47 38 69.

Venlig hilsen

Nordea Kredit
Realkreditaktieselskab

 


- Tilfjelse til Nordea Kredits endelige vilkar ENDELIGE VILKAR - VARIABELT FORRENTEDE - SDRO.pdf