Publicēts: 2021-02-03 15:07:45 CET
Latvenergo
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Apstiprināta jauna AS "Latvenergo" Revīzijas komitejas locekle

Š.g. 3. februārī AS "Latvenergo" akcionāru sapulce AS "Latvenergo" Revīzijas komitejas sastāvā apstiprinājusi jaunu komitejas locekli Ilviju Grūbu.

Rīga, 2021-02-03 15:07 CET -- AS "Latvenergo" akcionāru sapulce š.g. 3.februārī nolēma uz trīs gadu termiņu no 2021.gada 3.februāra AS "Latvenergo" Revīzijas komitejā apstiprināt četrus esošos Revīzijas komitejas locekļus - Torbenu Pedersenu (neatkarīgais komitejas loceklis), Svenu Dinsdorfu (neatkarīgais komitejas loceklis), Tomu Siliņu (AS "Latvenergo" padomes loceklis), Gundaru Ružu (AS "Latvenergo" padomes loceklis), un vienu jaunu komitejas locekli – Ilviju Grūbu (neatkarīgā komitejas locekle).

Ilvijai Grūbai ir liela pieredze darbības atbilstības kontroles nodrošināšanas jomā, strādājot starptautiskā uzņēmumā AstraZeneca dažādos amatos kopš 2012.gada. I.Grūba ir vadījusi globāla mēroga atbilstības nodrošināšanas projektus, piedalījusies un pārraudzījusi iekšējos auditus un atbilstības kontroles sistēmu izveidi, uzraudzījusi datu aizsardzību, vadījusi pretkopcijas apmācības un guvusi arī pieredzi revīzijas komitejas vadītājas amatā. Šobrīd I.Grūba ir AstraZeneca Atbilstības kontroles direktore, pārraugot Eiropu, Kanādu, Krieviju un Eirāziju. I.Grūbai ir Latvijas Universitātes sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē, kā arī Iekšējā auditoru institūtā (ASV) iegūts sertificēta iekšējā auditora sertifikāts (CIA).

Jauna Revīzijas komitejas locekle izvēlēta konkursa kārtībā. Izmaiņas Revīzijas komitejā saistītas ar iepriekšējās komitejas locekles Maritas Salgrāves pagājušā gada nogalē iesniegto atlūgumu.

Papildu informācija:
Jānis Irbe
Finanšu un kredītu vadības direktors
Tālrunis: +371 29 453 897
E-pasts: 
investor.relations@latvenergo.lv

www.latvenergo.lv

Par Latvenergo

Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem enerģijas tirgotājiem Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību un elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu. AS "Latvenergo" vairākus gadus ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's AS "Latvenergo" ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils.

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS "Latvenergo" (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, dabasgāzes tirdzniecība) un meitassabiedrības - AS "Sadales tīkls" (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ (elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas un dabazgāzes tirdzniecība Lietuvā), AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana) un SIA "Liepājas enerģija" (siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība Liepājā, elektroenerģijas ražošana). Visas AS "Latvenergo" akcijas pieder valstij un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.