English Latvian
Publicēts: 2022-03-23 10:34:51 CET
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par Sun Finance Treasury Limited obligāciju tirdzniecības uzsākšanu Alternatīvajā tirgū Nasdaq Baltic First North

Nasdaq Riga valde š.g. 23. martā  pieņēma lēmumu, ar 2022. gada 24. martu uzsākt Sun Finance Treasury Limited obligāciju tirdzniecību Nasdaq Riga First North tirgū ar šādiem raksturlielumiem:

Emitenta nosaukums Sun Finance Treasury Limited
Emitenta saīsinātais nosaukums SUN
Vērtspapīra ISIN kods LV0000802494
Vērtspapīra dzēšanas datums 30.06.2024
Nominālvērtība EUR 1 000
Iekļaujamo obligāciju skaits 20 000
Obligāciju kupona gada likme fiksēta 11%
Obligāciju kupona maksājumi Reizi ceturksnī
Katra ceturkšņa pēdējā mēneša
pēdējā darba dienā
Biržas tirdzniecības kods SUNB110024FA

   

Sun Finance Treasury Limited atjaunotais Uzņēmuma apraksts 2022 un Obligāciju emisijas noteikumi pieejami paziņojumā šeit.

Sertificētais konsultants Signet Bank AS līdz 2022. gada 24. martam.

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67 212 431
www.nasdaqbaltic.com/

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. NasdaqTallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.