Publicēts: 2018-05-28 09:03:10 CEST
Olainfarm
Būtiskas līdzdalības iegūšanas vai zaudēšanas paziņojumi

Valērija Maligina mantinieku paziņojums

Valērija Maligina mantinieku paziņojums

Ar šo AS “Olainfarm” paziņo, ka ir saņēmusi šādu Valērija Maligina mantinieku paziņojumu:

Panākta savstarpēji pieņemama vienošanās par Valērija Maligina mantojuma sadali

Valērija Maligina meitas Irina Maligina un Nika Saveļjeva un sieva Elīna Maligina
vienojušās par savstarpēji pieņemamiem noteikumiem, kas ļaus atjaunot mantojuma procesu, neliekot turpmāk šķēršļus mantojuma nonākšanai mantinieku īpašumā.

Vienošanās paredz, ka tās saturs ir konfidenciāls, un visas ar mantojuma lietu saistītās domstarpības ir atrisinātas.

“Cieņa pret mūsu tēvu un “Olainfarm” intereses bija pamatā mūsu vēlmei rast pieņemamu risinājumu. Uzņēmuma stabilai darbībai ir nepieciešama noteiktība, ko vairo vienota izpratne. Mums ir svarīga uzņēmuma nākotne, vēlamies turpināt ģimenes biznesu, lai tas arī turpmāk  būtu mūsu un visas Latvijas lepnums,” uzsver Irina Maligina un Nika Saveļjeva.

Informāciju sagatavoja:

Salvis Lapiņš
AS “Olainfarm” Valdes loceklis
Rūpnīcu iela 5, Olaine, Latvija, LV2114
Tel: +371 6 7013717
E-pasts: Salvis.Lapins@olainfarm.lv