Danish
Offentliggjort: 2022-04-28 09:57:08 CEST
Kapitalforeningen SDG Invest
Forløb af generalforsamling

Forløb af ordinær generalforsamling i SDG Invest

Kapitalforeningen SDG Invest har dags dato afholdt ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev gennemført i overensstemmelse med den fremlagte dagsorden.

Hverken investorer eller bestyrelsen havde fremlagt forslag til dagsorden.

Årsrapporten 2021 blev forelagt og godkendt, og bestyrelsens honorar blev vedtaget.

Hele bestyrelsen var på valg og blev genvalgt. Derudover blev bestyrelsen udvidet med et medlem, idet Teis Knuthsen blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

Som revisor for kapitalforeningen blev Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt.


Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede.


Venlig hilsen

Stockrate Forvaltning A/S

Bo Matthiesen, direktør

Telefon 38 33 81 8

Vedhæftet filForlb af ordinr generalforsamling i SDG Invest 28 04 2022.pdf