Paskelbta: 2016-07-11 08:17:29 CEST
Vilkyskiu Pienine
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Vilkyškių pieninė grupės pardavimai 2016 m. birželio mėnesį

2016 m. birželio mėnesį bendrovės konsoliduoti pardavimai buvo 8 mln. EUR arba 13% didesni negu 2015 m. birželio mėnesį. Bendrovės pardavimai 2016 m. sausio - birželio mėn. buvo 37,6 mln. EUR arba 4% mažesni negu per tą patį laikotarpį 2015 m.

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102