Danish
Offentliggjort: 2022-08-01 10:28:06 CEST
Investeringsforeningen PortfolioManager
Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Det skal hermed meddeles, at Investeringsforeningen PortfolioManager afholder ekstraordinær generalforsamling mandag den 15. august 2022, kl. 16.00 hos investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S, Agern Allé 24, 2970 Hørsholm.

Dagsorden er vedhæftet.

Med venlig hilsen

Fundmarket A/S
Nina Trolle Boldt
Adm. direktør

Vedhæftet filEOgen_01082022.pdf