English Lithuanian
Paskelbta: 2020-03-03 08:56:15 CET
Orion Asset Management
Pranešimas apie esminį įvykį

OMX Baltic Benchmark Fund valdymo įmonės pranešimas

Vilnius, Lietuva, 2020-03-03 08:56 CET -- Po planinio Lietuvos banko inspektavimo „OMX Baltic Benchmark Fund“ valdymo įmonei buvo pritaikytos poveikio priemonės

Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė „OMX Baltic Benchmark Fund” (toliau – Investicinė bendrovė), juridinio asmens kodas 111713358, registruotos buveinės adresas Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika, ISIN kodas LT0000990012, valdoma valdymo įmonės uždarosios akcinės bendrovės „Orion Asset Management“ (toliau – Valdymo įmonė), juridinio asmens kodas 111707985, registruotos buveinės adresas Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba 2019 m. rudenį atlikto tikslinio planinio inspektavimo metu tikrino, kaip Valdymo įmonės veikla atitinka kolektyvinio investavimo subjektų valdymo veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, kaip valdomos rizikos.

Patikrinimo metu buvo nustatyta keletas veiklos trūkumų, susijusių su Investicinės bendrovės dokumentų atnaujinimu, skelbimu ir teikimu Lietuvos bankui, taip pat konstatuota, kad tipinių investavimo sutarčių nuostatos, įpareigojančios gauti Valdymo įmonės sutikimą prieš disponuojant savo turimomis Investicinės bendrovės akcijomis, potencialiai apsunkino investuotojų galimybę įgyvendinti savo teises.

Lietuvos bankas įvertino, kad šiais nustatytais pažeidimais Valdymo įmonė faktiškai nepadarė žalos investuotojams, iš to negavo jokios naudos, taip pat visus trūkumus pašalino dar iki sprendimo priėmimo dienos, ir dėl to Valdymo įmonei paskyrė švelniausią poveikio priemonę – viešą paskelbimą apie teisės aktų pažeidimus ir juos padariusį asmenį.

Valdymo įmonei po inspektavimo paskirta 40 000 EUR bauda dėl sandorių sudarymo savo sąskaita nėra susijusi su suderintųjų investicinių fondų valdymu.

Daugiau informacijos galima gauti kreipiantis į Valdymo įmonę:

Tel. Nr.: +370 5 203 2699

El. p.: oam@orion.lt
 

         Orion Asset Management
         Tel. 8 5 204 1541