Publicēts: 2019-01-17 08:03:25 CET
Likvidējamā ABLV Bank, AS
Finanšu informācija

Likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskats par 2018. gada decembri

Rīga, Latvija, 2019-01-17 08:03 CET -- Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu likvidējamā ABLV Bank, AS publicē 2018. gada decembra darbības pārskatu. Kopš likvidācijas apstiprināšanas atgūti 355,5 miljoni eiro, tai skaitā decembrī — 94,2 miljoni eiro.  

Galvenie Sabiedrības darbības rādītāji uz 2018. gada 31. decembri:

  • kopējais aktīvu apjoms: 2,4 miljardi eiro, t.sk. Latvijas Bankā atrodas 1 miljards eiro. Kopējās Sabiedrības naudas glabāšanas izmaksas 2018. gadā kopš bankas likvidācijas uzsākšanas sasniedza 2 miljonus eiro;
  • noguldījumi: 1,6 miljardi eiro;
  • kapitāls un rezerves: 299,5 miljoni eiro;
  • līdz šim atgūtie aktīvi: 355,5 miljoni eiro;
  • 2018. gadā kopumā nodokļos valsts budžetā samaksāti 15,3 miljoni eiro;
  • gada nogalē likvidējamajā ABLV Bank, AS strādāja 313 darbinieki (2018. gada sākumā — 676 darbinieki).  

         Artūrs Eglītis
         ABLV grupas komunikācijas vadītājs
         Tel.: +371 6700 2454
         e-mail: arturs.eglitis@ablv.com


LAS_AB_31dec18_LV.pdf