Paskelbta: 2021-09-23 12:08:29 CEST
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2021 m. rugsėjo 22 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2021-09-23 12:08 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2021 m. rugsėjo 22 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas 44,1604 1,9988 86,1587 143198,8152
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 44,2361 301,541 936,3382 271931,7816
INVL Baltijos fondas 48,3631 2,230419 540,936655 211208,603592

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com