Published: 2020-07-23 07:58:42 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Finansų ministerija derinimui pateikė UAB „Ignitis grupė“ dividendų dydį nustatančių nutarimų projektus

UAB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“ ir Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra UAB „Ignitis grupė“ išleistų obligacijų nominali vertė 900 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313; XS2177349912. 

Bendrovė informuoja, kad 2020 m. liepos 23 d. jos vienintelio akcininko teises įgyvendinanti Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – Finansų ministerija) derinimui pateikė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. sausio 14 d. nutarimo Nr. 20 „Dėl dividendų už valstybei nuosavybės teise priklausančias bendrovių akcijas ir valstybės įmonių pelno įmokų“ pakeitimo“ projektą bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl UAB „Ignitis grupė“ mokamų dividendų“ projektą. 

Po suderinimo, šie nutarimų projektai bus teikiami Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus nutarimus, Bendrovė atnaujins „Ignitis grupės“ dividendų politiką. Apie tolesnius su tuo susijusius įvykius ir sprendimus Bendrovė informuos teisės aktų nustatyta tvarka. 

Daugiau informacijos: 
Artūras Ketlerius 

„Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas 
Tel. +370 620 76076  
arturas.ketlerius@ignitis.lt