Avaldatud: 2021-03-31 13:57:13 CEST
Tallinna Vesi
Olulise osaluse muutus

AS-i Tallinna Vesi olulist osalust omavate aktsionäride vahelise tehingu lõpuleviimine

03.02.2021 (korrigeeriva teatega 11.02.2021) teavitas AS Tallinna Vesi aktsionäre, et Tallinna Linn, United Utilities (Tallinn) B.V., United Utilities PLC ja Osaühing Utilitas (edaspidi Pooled) kavatsevad sõlmida  aktsiate müügilepingu, mille kohaselt United Utilities (Tallinn) B.V. müüb kokku 7 060 870 AS Tallinna Vesi A-aktsiat võrdsetes osades Tallinna Linnale ja Osaühingule Utilitas hinnaga 14,20 eurot aktsia (Tehing). Müügilepingu jõustumisest teavitas AS Tallinna Vesi aktsionäre 11.02.2021, kui Tallinna Linnavolikogu müügilepingu heaks kiitis ning 09.03.2021 teavitati aktsionäre tehingu lõpuleviimiseks vajaliku Konkurentsiameti loa saamisest.

Täna, 31.03.2021 viisid Pooled tehingu lõpule. Tehingu tulemusel kuulub Tallinna Linnale 10 469 565 AS Tallinna Vesi A-aktsiat ja 1 B-aktsia (mis esindavad 52,35% AS Tallinna Vesi aktsiakapitalist) ja Osaühingule Utilitas kuulub 3 530 435 AS Tallinna Vesi A-aktsiat (mis esindavad 17,65% AS Tallinna Vesi aktsiakapitalist).

Tehinguga seotud varasemad börsiteated on alljärgnevatel  linkidel:

Olulise osaluse kavandatavad muutused (omxgroup.com)
PARANDUSTEADE: Olulise osaluse kavandatavad muutused (omxgroup.com)
AS-i Tallinna Vesi olulise osalusega aktsionäride ja OÜ Utilitas vahel sõlmitud aktsiate müügilepingu jõustumine (omxgroup.com)
Konkurentsiamet andis Tallinna Linnale ning OÜ-le Utilitas loa ühise valitseva mõju omandamiseks AS Tallinna Vesi üle (omxgroup.com)

Laura Korjus
AS Tallinna Vesi
Kommunikatsioonijuht
(+372) 62 62 271
laura.korjus@tvesi.ee