Paskelbta: 2021-08-16 15:05:00 CEST
Siauliu Bankas
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimai apie vadovų sandorius dėl Emitento vertybinių popierių

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, buveinės adresas: Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva.

AB Šiaulių bankas gavo vadovų pranešimus apie sandorius dėl banko išleistų vertybinių popierių (pridedama). 

Emitento įgaliotas teikti papildomą informaciją - VP operacijų departamento direktorė Jolanta Dobiliauskienė, tel. (8 41) 595 669.


PriedaiI_Baranauskiene_20210813.pdf
D_Savickas_20210813.pdf
A_Butkus_20210813.pdf
M_Rudys_20210813.pdf
A_Gaulia_20210813.pdf
D_Soriene_20210813.pdf
V_Sinius_20210813.pdf