Julkaistu: 2013-08-08 07:15:00 CEST
PKC Group Oy
Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

PKC GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2013:

VAKAA SUORITUS JATKUI

 

PKC Group Oyj         OSAVUOSIKATSAUS                  8.8.2013   klo 8.15

 

PKC GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2013:

VAKAA SUORITUS JATKUI

 

HUHTI-KESÄKUU 2013 LYHYESTI

 • Liikevaihto laski 4,0 % vertailukaudesta (4-6/2012) ollen 235,1 milj. euroa (244,8 milj. euroa).
 • EBITDA ennen kertaluonteisia eriä oli 20,6 milj. euroa (22,9 milj. euroa) eli 8,8 % (9,3 %) liikevaihdosta.
 • EBITA** oli 16,1 milj. euroa (19,2 milj. euroa) eli 6,8 % (7,8 %) liikevaihdosta. Katsauskaudella kirjattiin PPA -poistoja 2,8 milj. euroa (4,0 milj. euroa).
 • Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 13,3 milj. euroa (15,2 milj. euroa) eli 5,6 % (6,2 %) liikevaihdosta.
 • Laimennettu tulos/osake oli 0,28 euroa (0,46 euroa).
 • Katsauskauden kassavirta investointien jälkeen oli 1,1 milj. euroa (5,2 milj. euroa).

 

TAMMI-KESÄKUU 2013 LYHYESTI

 • Liikevaihto laski 5,4 % vertailukaudesta (1-6/2012) ollen 460,3 milj. euroa (486,8 milj. euroa).
 • EBITDA ennen kertaluonteisia eriä oli 39,4 milj. euroa (43,2 milj. euroa) eli 8,6 % (8,9 %) liikevaihdosta.
 • EBITA** oli 30,3 milj. euroa (35,3 milj. euroa) eli 6,6 % (7,3 %) liikevaihdosta. Katsauskaudella kirjattiin PPA -poistoja 5,7 milj. euroa (7,1 milj. euroa).
 • Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 24,6 milj. euroa (28,2 milj. euroa) eli 5,3 % (5,8 %) liikevaihdosta.
 • Laimennettu tulos/osake oli 0,42 euroa (0,78 euroa).
 • Katsauskauden kassavirta investointien jälkeen oli 1,3 milj. euroa (28,3 milj. euroa).

 

TILIKAUDEN 2013 LIIKEVAIHTO- JA LIIKEVOITTOENNUSTEET

 • PKC Groupin näkymät: PKC Group arvioi vuoden 2013 liikevaihdon olevan alhaisempi kuin vuonna 2012 ja arvioi vertailukelpoisen liikevoiton ennen kertaluonteisia eriä jäävän alle vuoden 2012 tason. Vuonna 2012 PKC:n liikevaihto oli 928,2 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto ennen kertaluontoisia eriä oli 51,5 milj. euroa.

 

 

AVAINLUVUT 4-6/13 4-6/12 Muutos % 1-6/13 1-6/12 Muutos % 1-12/12  
1 000 euroa
(ellei muuta mainittu)
             
Liikevaihto 235 099 244 804 -4,0 460 261 486 771 -5,4 928 178  
EBITDA* 20 597 22 883 -10,0 39 365 43 238 -9,0 82 954  
% liikevaihdosta 8,8 9,3   8,6 8,9   8,9  
EBITA** 16 068 19,162 -16,1 30 302 35 314 -14,2 65 358  
% liikevaihdosta 6,8 7,8   6,6 7,3   7,0  
Liikevoitto* 13 261 15 195 -12,7 24 576 28 191 -12,8 51 478  
% liikevaihdosta 5,6 6,2   5,3 5,8   5,5  
Kertaluonteiset erät 1 265 1 018 24,3 6 654 1 279 420,3 8 027  
Liikevoitto 11 996 14 177 -15,4 17 923 26 912 -33,4 43 451  
% liikevaihdosta 5,1 5,8   3,9 5,5   4,7  
Voitto ennen veroja 9 368 13 991 -33,0 14 078 24 464 -42,5 34 946  
Katsauskauden voitto 6 042 9 731 -37,9 9 151 16 626 -45,0 23 999  
Tulos/osake (EPS), euroa 0,28 0,46 -39,1 0,42 0,78 -46,2 1,12  
Kassavirta investointien jälkeen 1 109 5 206 -78,7 1 313 28 305 -95,4 63 673  
ROI,%       18,0 23,0   16,7  
Gearing, %       45,2 57,9   34,4  
Henkilöstö keskimäärin 19 553 20 998 -6,9 19 544 21 478 -9,0 20 590  
* ennen kertaluonteisia eriä
** liikevoitto ennen PPA–poistoja ja kertaluonteisia eriä  

 

TOIMITUSJOHTAJA MATTI HYYTIÄINEN:

 

PKC:n liiketoiminnan kehitys jatkui vakaana toisen vuosineljänneksen aikana. Liikevaihto kasvoi 4 % ja liiketulos ennen kertaluonteisia eriä parani edelliseen vuosineljännekseen verrattuna 17 % ja oli 13,3 milj. euroa. Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä kasvoi kummassakin segmentissä vaikkakin johdinsarjaliiketoiminnan kannattavuutta rasittivat edelleen Brasilian yksikön tappiot.

 

Toisen vuosineljänneksen kuorma-autojen tuotantomäärät kasvoivat Pohjois-Amerikassa ja Brasiliassa selvästi edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Vaikka kasvu Pohjois-Amerikassa oli merkittävä, niin toteutuneet tuotantomäärät jäivät alle edellisen vuoden vertailukauden. Euroopassa toteutuneet tuotantomäärät olivat hieman korkeammat kuin edellisellä vuosineljänneksellä, mutta kuitenkin jäivät alle viime vuoden vertailukauden. Euroopassa on nähtävissä joitain paranemisen merkkejä kuorma-autokaupassa ja siten koko vuoden tuotantomääräennusteita on päivitetty ylöspäin. On kuitenkin muistettava, että Euroopassa raskaiden ja keskiraskaiden kuorma-autojen sekä Pohjois-Amerikassa raskaiden kuorma-autojen koko vuoden tuotannon arvioidaan jäävän alle viime vuoden tason. Brasiliassa tuotantomäärien arvioidaan pysyvän nykyisellä tasolla loppuvuoden ajan.

 

Johdinsarjaliiketoiminnan markkinointityö jatkui aktiivisesti ja järjestimme kauden aikana useita PKC:n Teknologiapäiviä nykyisille ja uusille asiakkaille. Johdinsarjaliiketoiminnan tuotannon siirrot toteutettiin ja Ukrainan ja Irlannin tehtaiden alasajoja jatkettiin suunnitelmien mukaisesti. Elektroniikkaliiketoiminnan Venäjän tuotanto lopetettiin ja siirrettiin Kiinaan.

 

Elektroniikkaliiketoiminta esitteli kauden aikana alan kansainvälisillä messuilla Shanghaissa ensimmäiset, uuden Chameleon -tuoteperheen testerit, jotka on tarkoitettu mobiililaitteiden ja muiden kosketusnäyttöä hyödyntävien elektronisten laitteiden testaamiseen. Tämä kustannustehokas ja älykäs ratkaisu on herättänyt mielenkiintoa asiakkaiden parissa.

 

Asiakkaamme ovat olleet tyytyväisiä PKC:n laadukkaaseen toimintaan ja siksi haluan tässä yhteydessä kiittää henkilöstöämme, joka on tehnyt erinomaista työtä asiakkaidemme hyväksi.

 

Jatkamme aktiivisesti PKC:n pitkän tähtäimen kehittämistä toteuttamalla korjaavia toimenpiteitä tarvittaessa ja pyrkien hyödyntämään markkinoiden kasvumahdollisuudet täysimääräisesti.”

 

MARKKINANÄKYMÄT

 

Euroopan raskaiden ja keskiraskaiden kuorma-autojen tuotannon arvioidaan vuonna 2013 laskevan noin 6 % vuoden 2012 tasosta. Yleisen taloudellisen epävarmuuden arvioidaan pitävän hyötyajoneuvojen kysynnän Euroopassa alentuneella tasolla. Tuotantomäärien arvioidaan kuitenkin kasvavan viimeisellä kvartaalilla Euro 6 päästöstandardiin siirtymisen johdosta.

 

Pohjois-Amerikan raskaiden kuorma-autojen tuotannon arvioidaan laskevan 6 %, keskiraskaiden kuorma-autojen tuotannon kasvavan 7 % ja kevyiden ajoneuvojen tuotannon kasvavan 5 % vuoden 2012 tasosta. Raskaiden kuorma-autojen tuotantomäärien arvioidaan lisääntyvän asteittain toisen vuosipuoliskon aikana.

 

Brasilian raskaiden kuorma-autojen tuotannon arvioidaan kasvavan 21 % ja keskiraskaiden kuorma-autojen tuotannon 54 % verrattuna vuoteen 2012. Valtion uusien kuorma-autojen ostamiseen kannustava tukiohjelma on toistaiseksi voimassa vuoden 2013 loppuun saakka.

 

PKC:n markkinanäkymään vaikuttavat lisäksi muutamat elinkaarensa loppua lähestyvät kevyiden ajoneuvojen ja komponenttien tuoteohjelmat, joiden tuotanto tullaan ajamaan alas vuoden 2013 aikana.

 

Teollisuuselektroniikan tuotteiden kysynnän arvioidaan säilyvän entisellä tasolla. Uusiutuvan energian ja energiaa säästävien tuotteiden sekä älykkäisiin sähköverkkoihin liittyvien ratkaisujen kysynnän markkinoilla arvioidaan kasvavan. Myös telekommunikaatiosektorin kysynnän arvioidaan jatkavan lievää kasvuaan.

 

PKC GROUPIN NÄKYMÄT

 

PKC Group arvioi vuoden 2013 liikevaihdon olevan alhaisempi kuin vuonna 2012 ja arvioi vertailukelpoisen liikevoiton ennen kertaluonteisia eriä jäävän alle vuoden 2012 tason. Vuonna 2012 PKC:n liikevaihto oli 928,2 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto ennen kertaluontoisia eriä oli 51,5 milj. euroa.

 

KATSAUSKAUDEN JULKISTAMISMENETTELY

 

PKC Group Oyj noudattaa Finanssivalvonnan Standardiin 5.2b tekemien muutosten mahdollistamaa julkistamismenettelyä ja julkistaa tällä tiedotteella osavuosikatsauksen olennaiset tiedot. PKC:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla www.pkcgroup.com

 

PKC GROUP OYJ

Hallitus

 

Matti Hyytiäinen

toimitusjohtaja

 

Lisätietoja antaa:

toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen, PKC Group Oyj, 0400 710 968

 

TIEDOTUSTILAISUUS

 

Osavuosikatsauksesta järjestetään tiedotustilaisuus analyytikoille ja sijoittajille tänään 8.8.2013 kello 10.00 Helsingissä, osoitteessa Tapahtumatalo Bank, Unioninkatu 20, Helsinki.

 

LIITE

PKC Osavuosikatsaus Q2 2013

 

JAKELU

 

NASDAQ OMX

Keskeiset tiedotusvälineet

www.pkcgroup.com

 

PKC Group on asiakkaidensa globaali kumppani, joka suunnittelee, valmistaa ja integroi sähkönjakelujärjestelmiä, elektroniikkaa ja niihin liittyviä arkkitehtuurikomponentteja hyötyajoneuvoteollisuuteen sekä valituille muille toimialoille. Konsernilla on tehtaita Brasiliassa, Kiinassa, Meksikossa, Puolassa, Saksassa, Suomessa, Ukrainassa, Virossa, Venäjällä sekä Yhdysvalloissa. Konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli 928,2 miljoonaa euroa. PKC Group Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.


PKC osavuosikatsaus Q2 2013.pdf