Published: 2021-02-25 16:02:00 CET
Grigeo
Tarpinė informacija

AB „Grigeo“ 2020 metų 12 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė ir atsakingų asmenų patvirtinimas

Per dvylika 2020 m. mėnesių įmonių grupė (toliau – Grupė), kurią sudaro AB „Grigeo“, UAB „Grigeo Packaging“, UAB „Grigeo Baltwood“, AB „Grigeo Klaipėda“, AT „Mena Pak“, UAB „Grigeo Recycling“, SIA „Grigeo Recycling“ bei UAB „Grigeo investicijų valdymas“, pasiekė 129,9 mln. EUR konsoliduotą pardavimo apyvartą, tai yra 10,4 mln. EUR mažiau nei per 2019 m. dvylika mėnesių.

Ataskaitiniu laikotarpiu Grupė uždirbo 14,9 mln. EUR pelno prieš apmokestinimą, tai yra 0,9 mln. EUR mažiau nei per tą patį 2019 m. laikotarpį.

Grupės EBITDA rodiklis – pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, palyginti su 2019 m. dvylika mėnesių sumažėjo 2,4 mln. EUR ir siekė 26,2 mln. EUR.

Per dvylika 2020 m. mėnesių AB „Grigeo“ (toliau – Bendrovė) pardavimai siekė 63,6 mln. EUR ir tai yra 1,5 mln. EUR mažiau nei per 2019 m. dvylika mėnesių.

Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė uždirbo 9,9 mln. EUR pelno prieš apmokestinimą,  o EBITDA rodiklis pasiekė 14,8 mln. EUR ir, palyginus su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 3,2 mln. EUR arba 28 proc.

Ši lentelė pateikia visų šiame pranešime minimų skaičių suvestinę:

Rodiklis, mln. EURGrupėBendrovė
20202019Pokytis20202019Pokytis
Pardavimo apyvarta129,9140,3-7,4%63,665,1-2,3%
EBITDA26,228,6-8,2%14,811,627,6%
Pelnas prieš mokesčius14,915,8-5,7%9,918,1*-45,3%

*2019 m. Bendrovės ikimokestinį pelną lėmė gofruotojo kartono verslo perkėlimas į dukterinę įmonę UAB „Grigeo Packaging“ (detalesnė informacija atskleista 2019-01-03 pranešime apie esminį įvykį).

Daugiau informacijos AB „Grigeo“ 2020 m. 12 mėnesių tarpinėje konsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje su atsakingų asmenų patvirtinimu (žr. priedus).

Gintautas Pangonis
AB „Grigeo“ prezidentas
(+370-5) 243 58 01

PriedasGrigeo 2020 12 menesiu tarpine informacija.pdf