Paskelbta: 2021-06-08 15:00:00 CEST
Medicinos bankas
Pranešimas apie esminį įvykį

DĖL LEIDIMO EITI UAB MEDICINOS BANKO VADOVŲ PAREIGAS IŠDAVIMO

UAB Medicinos Bankas (toliau – Bankas), bendrovės kodas 112027077, registruotos buveinės adresas Pamėnkalnio g. 40, LT-01114 Vilnius, Lietuva.

Bankas informuoja, kad Lietuvos Banko finansų rinkos priežiūros tarnybos direktorius, atsižvelgdamas į UAB Medicinos banko prašymą išduoti leidimą Gintarui Treiniui ir Andriui Budnikui eiti UAB Medicinos banko stebėtojų tarybos narių pareigas ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 34 straipsniu, Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos banko valdybos 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“, ir Lietuvos banko valdybos 2012 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. 03-67 „Dėl tam tikrų su finansų rinkos priežiūra susijusių Lietuvos banko valdybos funkcijų pavedimo vykdyti Lietuvos banko struktūriniams padaliniams“ 2 punktu, nusprendė: leisti Gintarui Treiniui ir Andriui Budnikui eiti UAB Medicinos Bankas stebėtojų tarybos narių pareigas.

Daugiau informacijos: Aleksejus Tonkich, Valdybos narys, Finansų tarnybos direktorius, administracijos vadovo pavaduotojas, tel. + 370 698 34055, el. paštas aleksejus.tonkich@medbank.lt