English Estonian
Avaldatud: 2023-11-03 16:02:21 CET
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Hagen Bikes AS vaatlusmärke aluste täiendamine

Tallinn, Eesti, 2023-11-03 16:02 CET --  

Nasdaq Tallinn otsustas 03. novembril 2023. a täiendada Hagen Bikes AS-i aktsiatele (HAGEN, ISIN kood: EE3100088402) lisatud vaatlusmärke aluseid First North reglemendi punktis 40.2.2.1. sätestatud alustel.

Vastavalt Hagen Bikes AS-i poolt 03.novembril avalikustatud börsiteatele on emitent esitanud Harju Maakohtule pankrotiavalduse.

 Lisaks on endiselt kehtiv ka 31.märtsil lisatud vaatlusmärge.

 

 

 

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.