English Lithuanian
Paskelbta: 2023-11-24 21:10:00 CET
AB "Vilniaus baldai"
Metinė informacija

AB "VILNIAUS BALDAI" 2023 metų audituota metinė informacija

Pateikiamos AB "VILNIAUS BALDAI" audituotos konsoliduotos ir bendrovės 2023 metų, pasibaigusių 2023 m. rugpjūčio 31d., finansinės ataskaitos.

Pridedama:

Nepriklausomo auditoriaus išvada, metinis konsoliduotas pranešimas, konsoliduotos ir bendrovės 2023 metų, pasibaigusių 2023 m. rugpjūčio 31 d., finansinės ataskaitos.

Kontaktinis asmuo:
Generalinis direktorius
Jonas Krutinis
Tel +370 (5) 2525700

Priedaiabvilniausbaldai-2023-08-31-lt.zip
KONSOLIDUOTOS IR BENDROVES FINANSINES ATASKAITOS UZ 2023 M. PASIBAIGUSIUS 2023 M. RUGPJUCIO 31 D..pdf