English Lithuanian
Paskelbta: 2020-05-18 07:40:00 CEST
Ignitis gamyba
Pranešimas apie esminį įvykį

Prasideda privalomo AB „Ignitis gamyba“ akcijų išpirkimo procesas

AB „Ignitis gamyba“, kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, Lietuvos Respublika (toliau – GEN ir Bendrovė). Bendras AB „Ignitis gamyba“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 648 002 629; ISIN kodas – LT0000128571.

Bendrovė informuoja, kad 2020 m. gegužės 18 d. pradedamas įgyvendinti privalomas jos akcijų išpirkimo procesas.

Akcijas išperkantis asmuo – UAB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“), kodas 301844044, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, Vilnius. „Ignitis grupė“ po oficialaus siūlymo dėl GEN akcijų įgyvendinimo valdo 631 454 602 vnt. GEN balso teisę suteikiančių paprastųjų vardinių akcijų, kurios sudaro 97,45 proc. (t. y. daugiau nei 95 proc.) visų GEN akcijų, atitinkamai turi 97,45 proc. balsų GEN visuotiniame akcininkų susirinkime.
Visi likę GEN akcininkai jiems priklausančias akcijas „Ignitis grupei“ turi parduoti per 90 kalendorinių dienų nuo šio viešo pranešimo apie privalomą akcijų išpirkimą paskelbimo. Paskutinė diena, kai galima parduoti akcijas privalomo išpirkimo metu, yra rugpjūčio 17 diena.

„Ignitis grupė“ privalomo akcijų išpirkimo metu už akcijas siūlo su Lietuvos banku suderintą kainą, kuri yra tokia pati, kokia buvo mokama nekonkurencinio oficialaus siūlymo metu. Už vieną GEN akciją privalomo akcijų išpirkimo metu bus mokama 0,640 EUR kaina.

GEN akcijos iš akcininkų bus išperkamos Nasdaq Vilnius oficialaus siūlymo rinkoje, vadovaujantis Nasdaq Vilnius reguliuojamos rinkos taisyklėmis. Akcininkai pavedimus gali teikti savo vertybinių popierių sąskaitos tvarkytojui, o neturintys vertybinių popierių sąskaitos tvarkymo sutarties, turėtų savo nuožiūra kreiptis į pasirinktą vertybinių popierių sąskaitų tvarkytoją dėl tokios sutarties sudarymo ir pateikti pavedimą parduoti akcijas privalomo akcijų išpirkimo metu. Pavedimus teikti galima visą privalomo akcijų išpirkimo periodą. Sandoriai už parduodamas akcijas bus sudaromi paskutinę privalomo akcijų išpirkimo dieną (2020 m. rugpjūčio 17 d.). Už įvykdytus sandorius bus atsiskaitoma antrą dieną po sandorio sudarymo.

Tuo atveju, jei akcininkai neparduos savo turimų GEN akcijų iki privalomo akcijų išpirkimo termino pabaigos, t. y. iki 2020 m. rugpjūčio 17 d., „Ignitis grupė“, atlikusi mokėjimus į akcijų nepardavusių akcininkų depozitinę sąskaitą, įgis teisę kreiptis į teismą, prašydama įpareigoti akcijų sąskaitų tvarkytojus padaryti atitinkamus įrašus apie akcijų nuosavybės teisės perėjimą „Ignitis grupei“.
Aktuali informacija apie akcijų supirkimą skelbiama www.ignitisgamyba.lt/delistingavimas.

Daugiau informacijos: Tadas Markevičius, Ryšių su visuomene projektų vadovas, tel. +370 676 28911, el. paštas tadas.markevicius@ignitis.lt