Publicēts: 2016-12-12 10:00:00 CET
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par AS “Citadele banka” obligāciju iekļaušanu Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā

Nasdaq Riga valde pieņēma lēmumu, ar 2016. gada 15. decembri uzsākt AS “Citadele banka” obligāciju kotēšanu Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā ar šādiem raksturlielumiem:

 

Emitenta nosaukums AS “Citadele banka”
Emitenta saīsinātais nosaukums CBL
Vērtspapīra ISIN kods LV0000802221
Vērtspapīra dzēšanas datums 06.12.2026
Nominālvērtība EUR 10 000
Iekļaujamo obligāciju skaits 4 000
Biržas tirdzniecības kods* CBLB062526A
Biržas tirdzniecības kods** CBLB062526AB

 

*fiksētā ienākuma instrumentu tirgus segments, kur tiek veikta automātiska uzdevumu savietošana (RSE Bonds Automatch)
**fiksētā ienākuma instrumentu tirgus segments, kur netiek veikta automātiska uzdevumu savietošana (RSE Bonds)

AS “Citadele banka”  obligāciju Pamatprospekts, Pamatprospekta papildinājums un galīgie noteikumi pieejami šeit.


Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67 212 431
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Riga, AS, Nasdaq Tallinn AS un AB Nasdaq Vilnius