Paskelbta: 2016-11-29 08:23:54 CET
Vilkyskiu Pienine
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Vilkyškių pieninės 2016 m. devynių mėnesių veiklos rezultatai

AB Vilkyškių pieninė pateikia 2016 m. devynių mėnesių pagrindinių veiklos rodiklių ataskaitą.

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102


2016 m. 9 men. veiklos rezultatai.pdf