English Latvian
Publicēts: 2023-01-26 14:41:19 CET
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par CleanR Grupa, AS obligāciju tirdzniecības uzsākšanu Alternatīvajā tirgū Nasdaq Baltic First North

Nasdaq Riga valde š.g. 26. janvārī pieņēma lēmumu, ar 2023. gada 31. janvāri uzsākt CleanR Grupa, AS obligāciju tirdzniecību Nasdaq Riga First North tirgū ar šādiem raksturlielumiem:

Emitenta nosaukums CleanR Grupa, AS
Emitenta saīsinātais nosaukums CRG
Vērtspapīra ISIN kods LV0000802676
Vērtspapīra dzēšanas datums 09.12.2025
Nominālvērtība EUR 1 000
Iekļaujamo obligāciju skaits 15 000
Emisijas apjoms EUR 15 000 000
Obligāciju kupona gada likme mainīga 6.50% + 3 mēn. EURIBOR
Obligāciju kupona maksājumi Četras reizes gadā:
31. martā, 30. jūnijā, 30. septembrī, 31. decembrī
Biržas tirdzniecības kods CRGBFLOT25FA

 

Pielikumā:  CleanR Grupa, AS Uzņēmuma apraksts un Obligāciju emisijas noteikumi, kā arī iesniegtie finanšu pārskati par 2021. un 2020. gadu (CleanR Grupa, AS iepriekš – TAK Investīcijas, AS). 

CleanR Grupa, AS sertificētais konsultants ir Signet Bank AS līdz pirmajai tirdzniecības dienai.   

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67 212 431
www.nasdaqbaltic.com/

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. NasdaqTallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.

 


AS CleanR Grupa_Issue Terms.pdf
CleanR Grupa 2020 GP.pdf
CleanR Grupa 2020 KGP.pdf
CleanR Grupa 2021 GP.pdf
CleanR Grupa 2021 KGP.pdf
CleanR Grupa Company Description.pdf