Publicēts: 2021-02-01 08:02:20 CET
Rīgas kuģu būvētava
Starpperiodu pārskats par 6 mēnešiem

AS „Rīgas kuģu būvētava” neauditēts 2020.gada 6 mēnešu finanšu pārskats

Neauditētu 2020.gada 6 mēnešu finanšu pārskatu skatīt pielikumā

2020.gada 6 mēnešos AS „Rīgas kuģu būvētava” kopējais neto apgrozījums bija 641 028 EUR (salīdzinoši 2019.gada 6 mēnešos kopējais neto apgrozījums bija 167 177 EUR).

AS „Rīgas kuģu būvētava” pārskata periodu pabeigusi ar bruto zaudējumiem 405 357 EUR apmērā (attiecīgi 2019.gada 6 mēnešos bruto zaudējumi bija 818 782 EUR), savukārt 2020.gada 6 mēnešos tīrie zaudējumi bija 246 802 EUR apmērā (attiecīgi 2019.gada 6 mēnešos tīrie zaudējumi bija 1 080 137 EUR).

 

 

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde


rkb 2020 6 menesu parskats lat.pdf