Published: 2020-03-27 15:00:00 CET
Medicinos bankas
Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas apie esminį įvykį

Vilnius, March 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- UAB Medicinos bankas informuoja, kad 2020 m. kovo 26 d. įvykusio banko stebėtojų tarybos posėdyje naujai ketverių metų kadencijai į banko valdybą išrinkti esami banko valdybos nariai Dalia Klišauskienė, Igor Kovalčuk ir Marius Arlauskas. Ketvirtuoju  valdybos nariu yra išrinktas Aleksėjus Tonkich kuris banke dirba nuo 2008 m. rugsėjo ir šiuo metu eina banko apskaitos ir ataskaitų departamento direktoriaus pareigas. Aleksejus Tonkich pradės eiti valdybos nario pareigas kai bus gautas Lietuvos banko leidimas tapti banko vadovu.

Banko stebėtojų taryba valdybą išrinko pasibaigus banko įstatuose nustatytai ketverių metų valdybos kadencijai.

         For more information please call : +370 610 21691 or via e-mail: media@medbank.lt ;