Danish
Offentliggjort: 2022-11-21 15:40:52 CET
Scandinavian Medical Solutions A/S
Ledende medarbejderes transaktioner

Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Scandinavian Medical Solutions A/S aktier

SELSKABSMEDDELELSE NR. 18 – 2022 | 21-11-2022   

Scandinavian Medical Solutions A/S indberetter hermed på vegne af selskabets indberetningspligtige transaktioner med Scandinavian Medical Solutions A/S’ aktier udført af personer med ledelsesansvar og/eller personer, der er nært knyttet til dem i henhold til EU-Markedsmisbrugsforordningens artikel 19.  

En stærk og kompetent institutionel investor er kommet med på holdet  

Hovedaktionær og administrerende direktør, Jens Krohn, har solgt 2.725.000 aktier i Scandinavian Medical Solutions A/S (eller ”SMS”), svarende til 10,00% af aktierne, til investeringsselskabet Nordic Compound Invest A/S, der forvaltes af Jakob Have. Handlen mellem parterne blev effektueret efter offentliggørelsen af Scandinavian Medical Solutions’ årsrapport for 2021/22. Med salget af disse aktier til Nordic Compound Invest A/S har SMS fået en unik mulighed for at få endnu en stærk institutionel investor med på holdet – én som med sit stærke navn og enorme indsigt vil være et stort aktiv for SMS’ fremadrettede udvikling, og som samtidig har en langsigtet strategi for sin investering i selskabet.  

Både ledelse og bestyrelse ser yderst positivt på at have fået Jakob Have med på holdet, og der er opbakning til, at Jakob Have på den kommende generalforsamling den 8. december 2022 er på valg som nyt bestyrelsesmedlem.   

”Jakob har en stor indsigt i både samfundsforhold og økonomi - vi vil kunne drage stor nytte af hans kompetencer og mange års erfaring fremadrettet. Han har en stor strategisk interesse, og ikke mindst forståelse, for den videre udvikling af Scandinavian Medical Solutions. Det gør ham til en stærk profil, som vi forventer at kunne byde velkommen i bestyrelsen efter generalforsamlingen senere på året,” siger bestyrelsesformand Mille Tram Lux.   

Scandinavian Medical Solutions startede som en god idé – og en lyst til at bidrage til noget større – ideen blev til et ambitiøst iværksætterprojekt, som på blot fire år har udviklet sig til en virksomhed, der bliver lagt mærke til i branchen for brugt billeddiagnostisk udstyr og bredt i investorkredse. Den videre professionalisering og udvikling af selskabet er essentiel for at sikre den fortsatte vækst og udviklingspotentialet, og hér vil en profil som Jakob Have være en fantastisk tilføjelse til den nuværende bestyrelse.   

”Scandinavian Medical Solutions har været i en rivende udvikling de seneste fire år, og vi har opnået flotte resultater. Hele holdet bag SMS, både medarbejdere, ledelse og nuværende bestyrelse, arbejder benhårdt på at skabe stærke og stabile resultater – nu og for fremtiden. At Jakob ønsker at blive en integreret del af SMS, er fantastisk. Han er en yderst kompetent investor og forretningsmand, som særligt med sine spidskompetencer omkring børsforhold, M&A, kapitalforrentning og kapitalallokering kan tilføre stor værdi til SMS,” udtaler adm. direktør Jens Krohn.   

”Jeg stiftede første gang bekendtskab med SMS for godt et år siden i forbindelse med min rolle i Dagbladet Børsens First North IPO-panel. Jeg er meget imponeret over den vækstrejse, som SMS er på under dygtig ledelse af Jens Krohn. Jeg anser SMS som den mest attraktive børsnoterede aktie i Skandinavien, og jeg ser frem til at bidrage aktivt til den fremadrettede succes,” fortæller Jakob Have.  

"Hvis jeg bliver valgt ind i bestyrelsen, vil jeg sammen med den øvrige del af bestyrelsen og i tæt samarbejde med selskabets ledelse sikre, at Scandinavian Medical Solutions fortsætter den positive udvikling,” siger Jakob Have afslutningsvist.  

Efter transaktionen ejer Jens Krohn direkte og indirekte 9.650.000 aktier, svarende til 35,41 pct. af aktierne i SMS.   

Skema, hvori transaktioner udført af personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknytning til dem skal indberettes og offentliggøres 

 

1.  

Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne 

  

a) 

Navn 

 

 J. Krohn Holding ApS 

2.  

Årsag til indberetningen  

 

a) 

Stilling/titel 

 

Administrerende Direktør 

b) 

Første indberetning/ændring 

 

Første indberetning 

3.  

Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende  

 

a) 

Navn 

 

Scandinavian Medical Solutions A/S 

b) 

LEI-kode 

 

984500EE81DAF80CFD94 

4.  

Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner  

 

a) 

Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen 

 

Identifikationskode 

 

Aktier 

 

 

Fondskode:  DK0061675006 

 

b) 

Transaktionens art 

 

Salg 

c) 

Pris(er) og mængde(r) 

 

 

Pris(er) 

Mængde(r) 

DKK 4,66 

2.725.000 stk. 

 

d) 

Aggregerede oplysninger 

  • Aggregeret mængde 
  • Pris 

 

 

2.725.000 stk. 

DKK 12.698.500 

e) 

Dato for transaktionen 

 

2022-21-11 

f) 

Sted for transaktionen 

 

Nasdaq Copenhagen 

 

Supplerende Information  

For spørgsmål vedrørende denne selskabsmeddelelse kan selskabets CEO, Jens Krohn, kontaktes på jens.krohn@scandinavian-medical.com. Tlf.: 60 55 60 90.  

Selskabets Certified Adviser er Norden CEF A/S. John Norden. 

Scandinavian Medical Solutions A/S  

Gasværksvej 46,1., DK – 9000 Aalborg  

CVR-nummer: 39901749  

Hjemmeside: www.scandinavian-medical.com   

Selskabsmeddelelser, investornyheder, finansielle rapporter mv. kan findes på https://www.scandinavian-medical.com/pages/investors  

Om selskabet  

Scandinavian Medical Solutions er en succesfuld handelsvirksomhed i Aalborg, der øger scanningskapaciteten globalt gennem specialiseret indkøb og videresalg af brugt billeddiagnostisk udstyr af høj kvalitet. MRI, CT og PET/CT-scannere er blandt det dyreste og mest komplekse udstyr, der findes på et hospital, og de tonstunge følsomme maskiner kan kun transporteres, samles og vedligeholdes af specialiserede fagfolk med erfaring og tekniske færdigheder.  

Derfor tilbyder Scandinavian Medical Solutions en komplet business til business løsning, som garanterer maskinens kvalitet og funktionalitet.  

Scandinavian Medical Solutions tilbyder hospitaler og klinikker verden over et tilgængeligt, pålideligt og bæredygtigt økosystem for handel med scanningsudstyr og skaber dermed grundlag for en cirkulær økonomi, hvor eksisterende materiel får nyt liv.  

  

 

 


Download selskabsmeddelelse.pdf