Publicēts: 2020-10-16 07:42:53 CEST
Baltic Dairy Board
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Par SIA “Baltic Dairy Board” parāda apmēru AS “Nasdaq Riga” un papildus uzraudzības statusa piemērošanu

A/S “Nasdaq Riga” valde š. g. 2. oktobrī nolēma, ka uzraudzības statuss Baltic Dairy Board, SIA (BDBB180024A, ISIN LV0000801595) nekavējoties tiek piemērots arī atbilstoši Biržas noteikumu "Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos” 20.1.2. punkta 8. apakšpunktam, kas nosaka, ka Biržai ir tiesības piemērot emitentam uzraudzības statusu, ja emitents nav samaksājis kotēšanas maksu Biržas noteiktajā apjomā un termiņā un samaksas nokavējums pārsniedz 6 mēnešus.

 

Skaidrojot augstāk minēto, SIA Baltic Dairy Board apliecina, ka kavētās gada maksas par parāda vērtspapīru (ISIN kods LV0000801595) kotāciju Biržas Parāda vērtspapīru sarakstā tiks samaksātas līdz š. g. 30 oktobrim. Tādējādi A/S “Nasdaq Riga” valdei nebūs jāizmantot tiesības pieņemt lēmumu par emitenta finanšu instrumentu izslēgšanu no Biržas sarakstiem pēc Biržas iniciatīvas.

         Kaspars Kazāks
         Valdes loceklis
         Tel.:: + 371 26010072
         e-pasts: kaspars@bdb.lv