Publicēts: 2014-02-12 12:53:57 CET
Valsts Kase
Vērtspapīru notikumi

12.februāra valsts vērtspapīru izsoļu rezultāti

Trešdien, 12.februārī, tika izsolīti 12 mēnešu valsts vērtspapīri ar dzēšanas termiņu 2015.gada 13.februārī.
Notikušajā konkurējošajā daudzcenu izsolē tika pārdoti visi Valsts kases piedāvātie vērtspapīri 12 milj. EUR apjomā pēc nominālvērtības.
Izsoles dalībnieku kopējais pieprasījums bija 37,4 milj. EUR un pārsniedza piedāvājumu 3,1 reizi.
Valsts kase maksimālo pieļaujamo likmi noteica 0,450% līmenī, bet vidējā svērtā procentu likme bija 0,374%.

Ceturtdien, 13.februārī, notiks fiksētas likmes vērtspapīru izsole, piedāvājot 12 mēnešu valsts vērtspapīrus par kopējo summu 3 milj. EUR pēc nominālvērtības.

         Valsts kase
         Tālr.: 67094222
         Fakss: 67094220
         e-pasts: kase@kase.gov.lv
         http://www.kase.gov.lv
         Twitter: @Valstskase