English Lithuanian
Paskelbta: 2022-06-09 16:38:45 CEST
Nasdaq Vilnius
Įtraukimas į sąrašus

UAB "EPSO-G" obligacijos bus įtrauktos į Baltijos Skolos vertybinių popierių sąrašą

Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą 2022 m. birželio 15 d. įtraukti UAB "EPSO-G" obligacijas į Skolos vertybinių popierių sąrašą Bendrovės prašymu.

Papildoma informacija apie obligacijų emisiją: 

 

Bendrovės pavadinimas UAB "EPSO-G"
Bendrovės trumpinys EPSO
ISIN kodas LT0000406530
Emisijos galiojimo pradžia 2022-06-08
Išpirkimo diena 2027-06-08
Bendra nominali emisijos vertė 75 000 000 EUR
Denominacija 100 000 EUR, kuri toliau gali būti didinama kas 1000 EUR
Metinė palūkanų norma 3,117%
Pavedimų knygos trumpinys EPSO0311727A
Palūkanų mokėjimo dienos kartą per metus birželio 8 d.
Prekybos sąrašas Skolos vertybinių popierių sąrašas

 

UAB "EPSO-G" Prospektas yra pateikiamas šio pranešimo priede, o taip pat Lietuvos banko bei EPSO-G internetiniuose tinklalapiuose.

UAB "EPSO-G" finansinės ataskaitos pateikiamos EPSO-G internetiniame tinklalapyje. 

Daugiau informacijos apie su darnumu susietas obligacijas galima rasti čia.

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+370 5 253 1459

www.nasdaqbaltic.com

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.


Prospectus EPSO-G 2022-06-06.pdf