Paskelbta: 2016-02-10 15:45:35 CET
Vilkyskiu Pienine
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Vilkyškių pieninė grupės pardavimai 2016 m. sausio mėnesį

2016 m. sausio mėnesį bendrovės konsoliduoti pardavimai buvo 4,7 mln. EUR arba 32 % mažesni negu 2015 m. sausio mėnesį. Apyvartos sumažėjimą lėmė AB Vilkyškių pieninės pieno produktų pardavimo kainų kritimas eksporto rinkose. Kainos sumažėjo dėl pasaulinių pieno produktų kainų kritimo.

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102