Paskelbta: 2011-11-03 17:06:07 CET
Apranga
Tarpinė informacija

„Aprangos“ grupės 2011 m. devynių mėnesių tarpinė informacija

Vilnius, Lietuva, 2011-11-03 17:06 CET -- „Aprangos“ grupės neaudituotas konsoliduotas pelnas prieš apmokestinimą per 2011 m. devynis mėnesius sudarė 17,8 mln. Lt (5,1 mln. eurų), kai 2010 m. atitinkamu laikotarpiu „Aprangos“ grupė uždirbo 7,6 mln. Lt (2,2 mln. eurų) konsoliduoto pelno prieš apmokestinimą (augimas – 2,3 karto). Grupės neaudituotas konsoliduotas 2011 m. trečio ketvirčio pelnas prieš apmokestinimą sudarė 10,1 mln. Lt (2,9 mln. eurų), kai 2010 m. trečią ketvirtį pelnas siekė 6,8 mln. Lt (2,0 mln. eurų), t.y. per metus išaugo 48,8%.

„Aprangos“ grupės EBITDA per 2011 m. devynis mėnesius sudarė 31,2 mln. Lt (9,0 mln. eurų) ir, lyginant su atitinkamu 2010 m. laikotarpiu, išaugo 34,0%. 2011 m. trečio ketvirčio EBITDA sudarė 14,6 mln. Lt (4,2 mln. eurų), t.y. išaugo 21,1%, lyginant su 2010 m. trečiuoju ketvirčiu.

Su „Aprangos“ grupės 2011 m. devynių mėnesių neaudituota konsoliduota tarpine finansine atskaitomybe bei vadovų patvirtinimu galima susipažinti prisegtose bylose. Tarpinė informacija taip pat paskelbta: www.apranga.lt/investuotojams.

         Saulius Bačauskas
         „Aprangos“ grupės finansų ir ekonomikos direktorius
         (8~5) 2390843


FA2011Q3 LT.pdf
Vadovu patvirtinimas 2011Q3 LT.pdf