Published: 2020-10-20 07:00:00 CEST
LHV Group
Kvartaliaruanne

LHV Groupi 2020. aasta III kvartali ja 9 kuu auditeerimata majandustulemused

2020. aasta III kvartalis teenis AS LHV Group 10,8 miljonit eurot konsolideeritud puhaskasumit. AS LHV Pank teenis 10,7 miljonit eurot puhaskasumit, sealjuures 1,2 miljonit eurot puhaskasumit Ühendkuningriigi filiaaliga seotud klientide teenindamisest. AS LHV Varahaldus teenis 0,8 miljonit eurot puhaskasumit.

Võrreldes käesoleva aasta II kvartaliga kasvas konsolideerimisgrupi puhaskasum 7,2 miljoni euro võrra ehk kolmekordistus. Võrreldes 2019. aasta III kvartaliga kasvas puhaskasum 2,8 miljoni euro võrra ehk 35%. Grupi omakapitali tootluseks kujunes 18,9%. Osaliselt vähendati varasemalt moodustatud laenude allahindlusi.

LHV Groupi varade maht suurenes III kvartalis 4,1 miljardi euroni ehk 10%. Grupi konsolideeritud laenuportfell kasvas kvartaliga 52 miljoni euro võrra 1,86 miljardi euroni (+3%; +65 miljonit eurot II kvartalis) ning konsolideeritud hoiused suurenesid 129 miljoni euro võrra 3,22 miljardi euroni (+4%; +134 miljonit eurot II kvartalis). Seejuures kasvasid maksevahendajatega seotud hoiused 57 miljoni euro võrra ning hoiuseplatvormidega kaasatud hoiused vähenesid 137 võrra. LHV poolt juhitud fondide koondmaht kasvas III kvartalis 56 miljoni euro võrra 1,5 miljardi euroni (+4%; +96 miljonit eurot II kvartalis).

Kvartaliga kasvas LHV pangaklientide hulk rohkem kui 11 000 võrra ja panga klientide koguarv ületas 235 000 kliendi piiri. II pensionisamba aktiivsete klientide arv suurenes kvartaliga enam kui 4000 võrra.

III kvartalis olid positiivse tootlusega kõik LHV Varahalduse hallatavad pensionifondid, seejuures parimat tootlust näitasid suurema aktsiariskiga fondid. Turu parima tootlusega fond kolmandas kvartalis oli LHV Pensionifond Roheline, mille kolme kuu tootlus oli 20,4%.

AS-i LHV Group 2020. aasta 9 kuu konsolideeritud puhaskasum oli 21,8 miljonit eurot, mis oli 1,1 miljoni võrra suurem 2019. aasta 9 kuu tulemusest. AS LHV Pank teenis 9 kuuga puhaskasumit 21,6 miljonit eurot ja AS LHV Varahaldus 1,3 miljonit eurot. Kuivõrd LHV edestab kehtivat finantsplaani konsolideeritud kasumi osas 8,3 miljoni euro võrra, avaldab ettevõte uuendatud 2020. aasta oktoobris finantsplaani.

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu kommentaar:
"LHV jaoks oli kolmas kvartal tegus ja tulemuslik. Oleme jätkanud avatud krediidipoliitika ja tulevikku suunatud tegevustega. Meie krediidiportfell püsib kvaliteetne. Meie kliendid on antud maksepuhkuseid suuresti kasutanud ettevaatusabinõuna likviidsuse tagamiseks. Selle heaks tõestuseks oli septembrikuu, kui maksepuhkustega seotud 54 miljonist eurost lõppema pidanud laenudest lükati makseid edasi ainult 6 miljoni euro ulatuses. Meie laenuportfelli 52 miljoni eurost kasvu iseloomustas pigem nõudluse, mitte pakkumise langus.

Vaadates aga prognoositavale majanduslangusele poliitilise vastusena pakutavate miljardite eurode mahtu, peaksid Eesti ettevõtted valmistuma järgmiseks majandustõusuks. Reaalne maailm on küll keerulisem, sest majanduslangus viib võimendatud mõjuga investeeringute vähenemiseni, samuti tuleb erinevad toetused ja saadud laenud kasu saamiseks kõigepealt tootlikult paigutada. Kuid siiski, poliitilisi ja keskpankade meetmeid arvestades jõuab arvestatav osa vahenditest rahaturgude kaudu ka reaalmajandusse. Kas see kõik on hea või mõistlik, jäägu majandusteooria aruteludesse, aga tänaste investeerimisotsuste puhul matemaatikat ignoreerida ei tohiks. Lühiajaliselt on peamine voorus endiselt likviidsus ning taoline investeeringute tegemise soovitus on suunatud ettevõtetele, kelle rahavarud on piisavad või juurdepääs finantseeringule hea. Samamoodi tasuks vastavate investeeringute puhul läbi mõelda jätkusuutlikkus ja sobivus tulevikku.

Olulisematest sündmustest nimetas rahvusvaheline majandusajakiri Euromoney LHV juba kolmandat aastat järjest Eesti parimaks pangaks. Augustis tutvustasime esimese pangana õppuritele mõeldud virtuaalset ISIC-kaarti, lisasime kontaktivaba makse võimaluse Fitbiti ja Garmini seadmete kasutajatele ning tõime koos Alexelaga turule kodukrediitkaardi. Septembrist hakkasime pakkuma maksete kogumise täisteenust, mis on lihtne ja kasu toov võimalus kaupmeestele pakkuda oma klientidele vajalikke makseviise.

Septembris viisime lõpule LHV allutatud võlakirjade avaliku pakkumise. Kuna emissiooni esialgne maht 25 miljonit eurot märgiti 3,4-kordselt üle, suurendasime emissiooni mahtu maksimaalses lubatud ulatuses 35 miljoni euroni.

Kvartalijärgselt, oktoobri alguses viisime lõpule tehingu, mille käigus omandasime Danske Eesti ettevõtete, korteriühistutega ja avaliku sektoriga seotud krediidiportfelli. Tehingu lõplikuks mahuks kujunes 273 miljonit eurot. LHV Panga laenuportfell kasvas tehingu tulemusena 254 miljoni euro võrra ja ületas esimest korda 2 miljardi euro piiri.

Jätkuvalt oleme taotlemas LHV Kindlustuse tegevusluba. Loodame Finantsinspektsioonilt tegevusloa saada aastavahetuse paiku. Paralleelselt tegeleme infosüsteemide ettevalmistamise, inimeste värbamise ja  teenuste turuletoomise ettevalmistamisega.

Aprillis avaldatud kehtivat finantsplaani edestame kasumi osas 8,3 miljoni euro võrra. Ennustatud kriis on olnud senisest kergem ning otsustatud maksepuhkused andsid klientidele võimaluse vajalikke reserve koguda. Moodustatud provisjonid on olnud planeeritust 6,4 miljoni euro võrra madalamad. Seetõttu oleme uuendamas LHV Groupi käesoleva aasta finantsplaani."

Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes III kv 2020 II kv 2020 9 kuud 2020 9 kuud 2019
   Neto intressitulu 16 731 15 545 48 599 34 119
   Neto teenustasutulu 6 472 6 188 19 168 19 250
   Neto finantstulud 335 322 268 500
   Muud tegevustulud 44 -16 64 26
Tulud kokku 23 582 22 039 68 098 53 895
   Personalikulu -5 630 -6 146 -17 546 -14 029
   Kontorikulud -45 -236 -559 -682
   IT kulud -868 -782 -2 379 -1 909
   Turunduskulud -557 -315 -1 347 -1 646
   Muud tegevuskulud -3 613 -3 183 -10 717 -9 641
Kulud kokku -10 713 -10 661 -32 548 -27 908
Ärikasum 12 869 11 378 35 550 25 987
Kasum enne allahindlusi 12 869 11 378 35 550 25 987
   Laenude allahindlus 27 -7 672 -8 655 -1 663
   Tulumaksukulu -2 122 -156 -5 086 -3 664
Puhaskasum 10 774 3 550 21 808 20 660
   Vähemusosaluse osa 677 615 1 697 1 583
   Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist 10 096 2 935 20 111 19 078


Bilanss, tuhandetes eurodes sept.20 juuni.20 sept.19
   Raha ja raha ekvivalendid 1 753 730 1 438 793 1 468 510
   Finantsvarad 430 661 423 117 124 035
   Laenud klientidele 1 870 335 1 818 644 1 233 626
   Laenude allahindlus -14 512 -14 608 -11 561
   Nõuded klientide vastu 2 443 3 039 33 491
   Muud varad 29 216 28 527 28 700
Varad kokku 4 071 872 3 697 512 2 374 714
      Nõudmiseni hoiused 2 756 352 2 512 196 2 005 227
      Tähtajalised hoiused 459 132 574 739 529 442
      Saadud laenud 471 554 271 553 28 640
   Võlgnevused klientidele 3 687 038 3 358 488 2 563 309
   Muud kohustused 35 252 35 702 39 524
   Allutatud laenud 125 000 90 000 75 000
Kohustused kokku 3 847 290 3 484 190 2 677 833
Omakapital 224 582 213 322 198 967
   sh vähemusosaluse osa 5 921 5 243 4 505
Kohustused ja omakapital kokku 4 071 872 3 697 512 2 374 714

 

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/aruanded/.

Kvartalitulemuste tutvustamiseks korraldab LHV Group investorkohtumise, mis viiakse läbi vebinari vormis veebiseminaride keskkonna Zoom kaudu. Virtuaalne investorkohtumine toimub 20. oktoobril kell 18.00. Esitlus tehakse eesti keeles. Registreeruda saab aadressil https://lhvbank.zoom.us/meeting/register/tJAvcOqrrTMqG9HWPYShAMC3PcuZAXYksDS2.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle 490 inimest. LHV pangateenuseid kasutab üle 235 000 kliendi ja LHV hallatavatel pensionifondidel on üle 183 000 aktiivse kliendi. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 130 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.


 

Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee 

 

 

Manused


LHV Group vahearuanne 2020-Q3-ET.pdf
LHV Group faktiraamat 2020-Q3-ET.pdf
LHV Group investoresitlus 2020-Q3-ET.pdf