Paskelbta: 2019-06-10 15:05:00 CEST
Vilkyskiu Pienine
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Vilkyškių pieninė grupės pardavimai 2019 m. gegužės mėnesį

2019 m. gegužės mėnesį bendrovės konsoliduotos pardavimų pajamos buvo 8.95 mln. Eur arba 6% mažesnės negu 2018 gegužės mėnesį. Bendrovės pardavimai 2019 m. sausio - gegužės mėn. buvo 44,2 mln. EUR arba 16% didesni negu per tą patį laikotarpį 2018 m.

Vilija Milaševičiutė
Ekonomikos ir finansų direktorė
Tel.: +370 441 55 102