English Estonian
Avaldatud: 2023-04-21 08:00:00 CEST
Nordecon
Majandusaasta aruanne

2022. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek

Nordecon AS-i nõukogu kiitis 20.04.2023 toimunud koosolekul heaks Nordecon AS-i konsolideeritud 2022. aasta auditeeritud majandusaasta aruande koos kasumi jaotamise ettepanekuga. Nõukogu otsustas juhatuse poolt ette valmistatud aruande ja ettepaneku kasumi jaotamise kohta saata kinnitamiseks aktsionäride korralisele üldkoosolekule juhatuse poolt esitatud kujul.

Nordecon AS-i aktsionäridele kuuluv 2022. a majandusaasta puhaskahjum on 3 650 tuhat eurot. Eelmiste perioodide jaotamata kasum on kokku 6 341 tuhat eurot. Katta 2022. a majandusaasta puhaskahjum eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. Jätta eelmiste perioodide jaotamata kasum ülejäänud osas jaotamata ning mitte maksta aktsionäridele dividende. Eraldisi reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse mitte teha. Jaotamata kasumi jäägiks on 2 691 tuhat eurot.

2022. aasta majandusaasta aruanne, selles sisalduv sõltumatu vandeaudiitori aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek on lisatud käesolevale teatele ning on kättesaadav Nasdaq Tallinna börsi koduleheküljelt www.nasdaqbaltic.com ja emitendi koduleheküljel www.nordecon.com (lühikokkuvõte: https://www.nordecon.com/aasta2022/). Samuti on majandusaasta aruandega võimalik tutvuda ettevõtte asukohas Toompuiestee 35, 10149 Tallinn.

Auditeeritud aruandes ei tehtud olulisi korrigeerimisi võrreldes 09.02.2023 avalikustatud esialgsete majandustulemustega.

Nordeconi kontsern (www.nordecon.com) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Soomes, Ukrainas ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2022. aasta konsolideeritud müügitulu oli 323 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 660 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas.

Andri Hõbemägi
Nordecon AS
Investorsuhete juht
Tel: +372 6272 022
Email: andri.hobemagi@nordecon.com
www.nordecon.com


ManusedNordecon AS_aastaaruanne_2022.pdf
Nordecon AS aastaaruanne_2022.zip