English Lithuanian
Paskelbta: 2021-09-24 14:13:33 CEST
Nasdaq Vilnius
Įtraukimas į sąrašus

UAB "Valstybės investicinis kapitalas" obligacijos bus įtrauktos į Baltijos Skolos vertybinių popierių sąrašą

Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą 2021 m. rugsėjo 30 d. įtraukti UAB "Valstybės investicinis kapitalas" obligacijas į Skolos vertybinių popierių sąrašą Bendrovės prašymu.

Papildoma informacija apie obligacijų emisiją: 

 

Bendrovės pavadinimas UAB "Valstybės investicinis kapitalas"
Bendrovės trumpinys VIKA
ISIN kodas LT0000405664
Emisijos galiojimo pradžia 2021-09-22
Išpirkimo diena 2025-09-22
Bendra nominali emisijos vertė 30 000 000 EUR
Obligacijų skaičius 30 000
Nominali vertė 1 000 EUR
Metinė palūkanų norma 0,00%
Pavedimų knygos trumpinys VIKA000025A
Palūkanų mokėjimo dienos 2022-09-22, 2023-09-22, 
2024-09-22, 2025-09-22
Prekybos sąrašas Skolos vertybinių popierių sąrašas

 

UAB "Valstybės investicinis kapitalas" Informacinis memorandumas, Galutinės emisijos sąlygos, Prezentacija investuotojams ir audituota 2020 metinė ataskaita yra pateikiami šio pranešimo prieduose.

  

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+370 5 253 1459

www.nasdaqbaltic.com

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.


Final Terms VIK_2021-09-15 final.pdf
Information Memorandum VIK 5.2 signed.pdf
VIK_Investor presentation.pdf
VIK 2020 audited financial statements.pdf