Avaldatud: 2014-01-10 11:17:48 CET
Ekspress Grupp
Börsiteade

Aktsiaseltsi Ekspress Grupp kommentaar ajalehes Postimees avaldatud informatsioonile

Tallinn, Eesti, 2014-01-10 11:17 CET --  

Eile, 09.01.14 avaldas uudisteportaal Postimees artikli, milles AS Eesti Meedia teatas, et on pöördunud kohtusse nõudmaks AS-ilt Ekspress Grupp aktsionäride lepingu rikkumise eest 8,6 miljonit eurot. Väidetavalt koosneb nõue poolte vahel sõlmitud aktsionäride lepingust tulenevate aktsiaseltside SL Õhtuleht, Ajakirjade Kirjastus ja Express Post aktsiate hinnast ning väljaostuõiguse eest tasumata jätmise leppetrahvist. 

AS Ekspress Grupp teatab käesolevaga, et ei oma informatsiooni väidetavalt esitatud hagi osas, kuivõrd AS Ekspress Grupp käsutuses väidetavat hagi ei ole. Samuti jääb AS Ekspress Grupp oma 13.12.2013 esitatud börsiteates esitatud informatsiooni ning seisukohtade juurde. 

ASi Ekspress Grupp seisukoht on, et AS Eesti Meedia ei ole võimaldanud AS-il Ekspress Grupp aktsionäride lepingust ning seadustest tuleneval viisil realiseerida oma õigust omandada aktsiaseltside SL Õhtuleht, Ajakirjad Kirjastus ja Express Post aktsiaid. Sellest tulenevalt on AS Ekspress Grupp taganenud ühisettevõtja AS Express Post aktsiate väljaostulepingust ning valmistab ette hagi nõudmaks AS-ilt Eesti Meedia pooltevahelise aktsionäride lepingu täitmist ning lepingu rikkumisega seotud leppetrahvide tasumist. 

         Lisainformatsioon:
         Gunnar Kobin
         Juhatuse esimees
         GSM: +372 5188111
         e-mail: gunnar@egrupp.ee