Publicēts: 2020-06-04 14:08:58 CEST
Sakret Holdings
Alternatīvā tirgus paziņojums

Par AS Sakret Holdings obligacionāru balsošanas rezultātiem

Sabiedrība ar šo informē, ka ir noslēgusies Sabiedrības 2019.gada 8.augusta obligāciju emsijas EUR 3 790 000 apmērā (ISIN: LV0000870038) obligacionāru balsošanas procedūra, kas organizēta atbilstoši Nodrošinājuma aģenta SIA Primus Legal, reģistrācijas Nr. 40103596993, 2020. gada 25. maija paziņojumam, lūdzot izteikt viedokli par jaunas komercķīlas par labu AS “Finanšu attīstības institūcija Altum” reģistrēšanai uz Sabiedrības meitas uzņēmuma SIA “Sakret” visu mantu. Sabiedrības obligacionāru sapulces balsojums pievienots šī paziņojuma pielikumā.

  Andris Vanags
  AS Sakret Holdings
  Padomes priekšsēdētajs
  +371 67803650

 

 


Pazinojums par rezultatiem_Altum_LV.pdf