Avaldatud: 2017-12-20 14:30:00 CET
Arco Vara
Börsiteade

Avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmise prospekt on registreeritud

Finantsinspektsiooni juhatuse 18.12.2017 otsusega registreeriti Arco Vara AS-i aktsiate avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmise prospekt. 27.12.2017 toimuval erakorralisel üldkoosolekul pannakse hääletusele otsus Arco Vara AS-i aktsiakapitali tõstmiseks uute aktsiate emiteerimise teel. Pärast üldkoosoleku otsuse vastuvõtmist avalikustab Arco Vara AS eraldi pakkumisteade.

Ingliskeelne prospekt ja selle eestikeelne kokkuvõte on lisatud käesolevale börsiteatele ning samuti on need kättesaadavad Finantsinspektsiooni veebilehel (www.fi.ee) ja Arco Vara AS-i veebilehel (www.arcorealestate.com).

 

         Evelin Kanter
         Head of Legal Department
         Arco Vara AS
         Tel: +372 614 4594
         evelin.kanter@arcovara.ee
         http://www.arcorealestate.com


Arco Vara AS_Prospectus Summary.pdf
Arco Vara AS_Prospectus.pdf