Swedish
Publicerad: 2023-11-03 08:00:00 CET
Seafire AB
Nyheter för investerare

Seafire AB (publ) avyttrar tillgångarna i dotterbolaget Hedén Group AB

Hedén Group AB har avyttrat inkråmet i verksamheten till bolagets produktutvecklingspartner PLC Electronic Solutions Ltd, Kanada. Avyttringen har ingen ytterligare väsentlig effekt på Seafirekoncernens resultat förutom nedskrivningen av goodwill som gjordes i samband med Seafires delårsrapport för tredje kvartalet 2023.

Hedén Group AB har sitt ursprung i Hedén Engineering AB som etablerades 1964 av Björn Hedén och var det första förvärvet Seafire gjorde vid starten 2016. Bolaget utvecklar avancerade motorer och kontrollsystem för styrning av fokus, zoom och bländare för filmkameror och har en teknisk Oscar från 2009. Hedén Group AB har under de första nio månaderna haft en omsättning SEK 4,4 m med ett svagt negativt resultat.


Seafire AB publ avyttrar tillgangarna i dotterbolaget Heden Group AB.pdf