Offentliggjort: 2016-08-24 12:19:24 CEST
PFA Invest
Halvårsrapport

Halvårsrapport 2016 for Investeringsforeningen PFA Invest

Hermed offentliggøres halvårsrapport 2016 for Investeringsforeningen PFA Invest, som bestyrelsen har godkendt dags dato.

Halvårsrapporten vil umiddelbart efter offentliggørelsen være tilgængelig på Investeringsforeningen PFA Invests hjemmeside: www.pfainvest.dk

Med venlig hilsen

PFA Asset Management A/S

Rasmus Bessing

Direktør


Halvarsrapport_2016 24082016.pdf
NASDAQ nr 16 2016 Offentliggrelse af halvarsrapport i PFA Invest.pdf