English Icelandic
Birt: 2021-08-31 17:54:57 CEST
Síminn hf.
Árshlutareikningur - 6 mán.

Síminn hf. - Tekjuvöxtur og áfram góð afkoma

Helstu niðurstöður úr rekstri á 2F 2021

  • Tekjur á öðrum ársfjórðungi (2F) 2021 námu 6.352 m.kr. samanborið við 6.214 m.kr. á sama tímabili 2020 og hækka því um 138 m.kr. eða 2,2%.
  • Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði EBITDA nam 2.557 m.kr. á 2F 2021 samanborið við 1.800 m.kr. á sama tímabili 2020 og hækkar því um 757 m.kr. eða 42,1% frá sama tímabili í fyrra. Sé tekið tillit til 500 m.kr. stjórnvaldssektar á 2F 2020 var EBITDA tímabilsins 2.300 m.kr. EBITDA hlutfallið er 40,3% fyrir annan ársfjórðung 2021 en var 29,0% á sama tímabili 2020. Rekstrarhagnaður EBIT nam 1.126 m.kr. á 2F 2021 samanborið við 335 m.kr. á sama tímabili 2020.
  • Hagnaður á 2F 2021 nam 618 m.kr. samanborið við 83 m.kr. á sama tímabili 2020.
  • Handbært fé frá rekstri án vaxta og skatta nam 2.717 m.kr. á 2F 2021 en var 2.905 m.kr. á sama tímabili 2020. Eftir vexti og skatta nam handbært fé frá rekstri 2.424 m.kr. á 2F 2021 en var 2.481 m.kr. á sama tímabili 2020.
  • Vaxtaberandi skuldir að leiguskuldbindingum meðtöldum námu 32,9 ma.kr. í lok 2F 2021 en voru 21,5 ma.kr. í árslok 2020. Hreinar vaxtaberandi skuldir að leiguskuldbindingum meðtöldum voru 25,9 ma.kr. í lok 2F 2021 samanborið við 20,8 ma.kr. í árslok 2020.
  • Hrein fjármagnsgjöld námu 315 m.kr. á 2F 2021 en voru 185 m.kr. á sama tímabili 2020. Fjármagnsgjöld námu 349 m.kr., fjármunatekjur voru 57 m.kr. og gengistap nam 23 m.kr.
  • Eiginfjárhlutfall Símans hf. var 44,7% í lok 2F 2021 og eigið fé 31,1 ma.kr.

Orri Hauksson, forstjóri:

„Við erum sátt við niðurstöðu ársfjórðungsins, sem var talsvert betri en á sama tíma í fyrra. Tekjur, EBITDA, EBIT og sjóðstreymi aukast milli ára. Stór hluti aukningarinnar kemur til vegna sérstakra atburða á öðrum ársfjórðungi í fyrra, en Síminn hlaut þá sekt af hálfu Samkeppniseftirlitsins auk þess sem umtalsverður uppsagnarkostnaður kom til. Sé leiðrétt fyrir þessum þáttum er þó áfram jákvæð þróun í öllum undirliggjandi rekstrarþáttum.

Starfsemi ársfjórðungsins litaðist einnig af mörgum aðgerðum, sem ekki komu nema að hluta fram í uppgjörstölum. Úrvinnslu nýrrar fjármögnunar og breyttrar verkaskiptingar innan samstæðu lauk á tímabilinu. Þannig greiddum við upp fyrri lán, skiluðum umtalverðu fé út til hluthafa og gáfum í fyrsta sinn út víxlaflokk, sem skráður er á markaði. Rekstur farsímadreifikerfis og IP nets var endanlega færður frá Símanum til Mílu, í samræmi við fyrri áætlanir og tilkynningar.

Í maí náðist stór áfangi þegar 100.000 heimili gátu tengst ljósleiðara Mílu. Þannig fækkar þeim heimilum landsins jafnt og þétt sem ekki hafa aðgang að ljósleiðara heim í hús. Þó eru enn fjölmargir þéttbýlisstaðir á landsbyggðinni, þar sem uppbyggingar er þörf. Verður þeim sinnt eins rösklega og regluumgjörð fjárfestinganna gefur tilefni til.

Rekstraröryggi fjarskipta er mikilvægt um allan heim, en þarfnast meiri athygli á Íslandi en víða annars staðar. Flestir muna að veturinn 2019-2020 setti rafmagnsleysi vegna óveðurs fjarskipti úr skorðum á stórum svæðum landsins. Í öðrum ársfjórðungi 2021 rann hraun yfir stofnljósleiðara við Nátthaga, en öllum fjarskiptum var komið á nýjan streng sem liggur sunnar, meðfram Suðurstrandarvegi. Blessunarlega varð engin óeðlileg truflun á fjarskiptum við þessa breytingu. Í sumar var sett upp ný 200 gígabita stofntenging þvert yfir landið á nýrri hálendisleið. Einnig er verið að uppfæra bylgjulengdarkerfi á stofnneti Mílu, en kerfi þetta er ein mikilvægasta grunnstoð fjarskipta í landinu. Sama markmiðið er að baki allra þessara verkefna, að varðveita og treysta í sessi öryggi fjarskipta landsins.

Áfram eru framtíðarmöguleikar Mílu sem sjálfstæðs félags til skoðunar, undir handleiðslu fjárfestingarbankans Lazard og Íslandsbanka. Eins og tilkynnt var um í apríl síðastliðnum koma eigendabreytingar á félaginu til greina, en ekkert hefur enn verið ákveðið í þeim efnum. Innlendir og erlendir fjárfestingarsjóðir hafa sýnt félaginu áhuga og verður rætt nánar við valda aðila í framhaldinu. Veturinn verður því nýttur til að ljúka stefnumörkun um félagið.

Gagnvart viðskiptavinum Símans hafa náðst nokkrir mikilvægir áfangar. Uppfærsla og uppbygging Mílu á 5G sendum fyrir Símann gengur í samræmi við áætlanir og verður opnað á almenna umferð á 5G kerfinu í haust. Síminn veitir nú internetþjónustu um öll fastlínunet landsins, eftir að samningur við Gagnaveitu Reykjavíkur komst í virkni á dögunum. Sjónvarpsþjónusta Símans var gerð enn sveigjanlegri en fyrr. Í nokkur ár hefur verið hægt að kaupa áskriftarþjónustu Símans í sjónvarpi yfir öll net landsins, hvort sem er fastlínu eða farsímakerfi. Breytingin nú er að ekki þarf að nýta myndlykil frekar en fólk vill. Hluti viðskiptavina færði sér þá breytingu í nyt um leið og hægt var, en flestir vilja enn sem komið er nýta sama fyrirkomulag og verið hefur. Reynslan sýnir að notkunarbreytingar af þessu tagi taka nokkur ár, þegar boðið er upp á nýja möguleika en ekki er verið að leggja um leið af notkun fyrri tækni.

Þá glöddumst við yfir því á öðrum ársfjórðungi að ná að framlengja sýningarrétt Símans að ensku úrvalsdeildinni í fótbolta og nær rétturinn nú til vorsins 2025. Afhending erlends sjónvarpsefnis til sjónvarpsáhorfenda um allan heim tekur miklum breytingum um þessar mundir og fer í meiri mæli fram með beinum hætti yfir internetið um sjónvarpsöpp framleiðendanna sjálfra. Niðurstaðan varðandi enska boltann veitir því góðan grunn fyrir sjónvarpsþjónustu okkar næstu árin. Samningar sem við höfum við erlend kvikmyndaver og aukin íslensk framleiðsla munu auk þess veita þessari mikilvægu þjónustu okkar styrka umgjörð.“

Kynningarfundur 1. september 2021
Kynningarfundur fyrir markaðsaðila og fjárfesta vegna uppgjörsins verður haldinn miðvikudaginn 1. september 2021 kl. 8:30 í húsnæði félagsins, Ármúla 25, Reykjavík. Fjárfestar og markaðsaðilar eru sérstaklega boðnir velkomnir á fundinn. Á fundinum munu Orri Hauksson forstjóri og Óskar Hauksson fjármálastjóri kynna uppgjör félagsins og svara fyrirspurnum. Kynningarefni fundarins verður hægt að nálgast í fréttakerfi Nasdaq Iceland og á heimasíðu Símans https://www.siminn.is/umsimann/uppgjor

Jafnframt verður hægt að fylgjast með fundinum í netstreymi á vefslóðinni:
https://www.siminn.is/fjarfestakynning

Þeir sem vilja bera upp spurningar geta sent þær á fjarfestatengsl@siminn.is og verður þeim svarað í lok fundarins.

Nánari upplýsingar um uppgjörið veita:
Orri Hauksson, forstjóri Símans, s. 550 6003 (orri@siminn.is)
Óskar Hauksson, fjármálastjóri Símans, s. 550 6003 (oskarh@siminn.is)

ViðhengiSiminn hf. - Arshlutareikningur samstu 30.06.2021.pdf
Siminn hf. - Fjarfestakynning 2F 2021.pdf
Siminn hf - Afkomutilkynning 2F 2021.pdf