English
Published: 2018-08-31 16:16:06 CEST
Kapitalforeningen Accunia Invest
Prospectus/Announcement of Prospectus

Ajourførte investoroplysninger (nyt benchmark og ændring af risikoramme)

Risikorammer
Bestyrelsen for foreningens forvalter har på bestyrelsesmøde d.d. besluttet at ændret afdelingernes risikorammer.

Ændringerne består i, at afdelingerne vil kunne eksponere sig op til 110 % (mod aktuelt 100 %) ifm. køb af nyudstedelser med lang valør. I disse tilfælde vil afdelingerne kunne have en eksponering på op til 110 % (commitment approach).

I overensstemmelse med bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer § 5, stk. 2 offentliggøres ændring af investeringsinstruksen inden for 8 hverdage fra bestyrelsesbeslutningen.

Ændringen træder i kraft den 15. september 2018.

Benchmark
Bestyrelsen for foreningen har desuden besluttet at ændre benchmark på afdeling European CLO Investment Grade DKK til ’ICE BofAML Euro Corporate Index’.

Ændringen træder i kraft den 1. september 2018.

Ajourførte Investoroplysninger er vedhæftet denne meddelelse.

Kontaktperson(er):

Direktør, Caspar Møller, tlf. +45 8880 6000.

Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på www.accunia-invest.dk

Attachments


ACCINV_62-DOK_31-aug-2018_prospekt.pdf
ACCINV_selskabsmeddelelse_201810.pdf