Paskelbta: 2020-09-29 07:00:00 CEST
INVL Baltic Real Estate
Pranešimas apie esminį įvykį

Sudaryta sutartis dėl „INVL Baltic Real Estate” priklausančios verslo centro „Vilniaus vartai“ dalies pardavimo

Specialioji uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinė bendrovė (SUTNTIB) „INVL Baltic Real Estate” (toliau – „Bendrovė”) informuoja, kad 2020 m. rugsėjo 28 d. buvo sudaryta nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartis su UAB Eastnine Lithuania priklausančia įmone UAB Tvarus projektas, juridinio asmens kodas 305611411, dėl Bendrovei ir jos dukterinei įmonei UAB „Proprietas“ priklausančio nekilnojamojo turto – dalies verslo centro „Vilniaus vartai“, esančio adresais: Gynėjų g. 14, A. Tumėno g. 4 ir A. Tumėno g. 6, Vilnius, pardavimo.

Sandorio vertė – 20 mln. eurų. Vertinama, kad jo įtaka „INVL Baltic Real Estate“ pelnui 2020 m. sieks 4,4 mln. eurų, o Bendrovės grynųjų aktyvų vertei (GAV) vienai akcijai – 0,33 EUR. 2020 m. birželio 30 d. Bendrovės GAV akcijai buvo 1,8678 EUR. Sandorį planuojama užbaigti iki rugsėjo pabaigos.

Bendrovės dalies nekilnojamojo turto portfelio pardavimo sandoris nedaro įtakos Bendrovės akcininkų teisėms ir (arba) pareigoms ar Bendrovės veiklai.

Sostinės Gynėjų gatvėje esančio „Vilniaus vartų“ verslo centro nuomai skirtas plotas siekia 7,2 tūkst. kv. metrų, o jo užimtumas 2020 m. viduryje buvo 95 proc.

Nuo savo įsteigimo (2016 m. gruodžio 22 dienos) „INVL Baltic Real Estate“ yra aukščiausią stabilią grąžą uždirbantis nekilnojamojo turto fondas Baltijos šalyse, prieinamas mažmeniniams investuotojams. Fondas veikia kaip uždaro tipo investicinė bendrovė (UTIB). Bendrovės valdymą perėmė viena pirmaujančių turto valdymo bendrovių šalyje „INVL Asset Management“. UTIB statusu bendrovė veiks iki 2046 metų su galimybe šį terminą pratęsti dar 20 metų.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com