English Estonian
Avaldatud: 2019-06-13 10:32:40 CEST
Arco Vara
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Arco Vara AS-i korralise üldkoosoleku otsused


13.06.2019 toimunud Arco Vara AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

1.    Kinnitada Arco Vara AS-i 2018. aasta majandusaasta aruanne.

2.    Katta 31.12.2018 lõppenud majandusaasta puhaskahjum summas 543 700 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt;

Maksta dividendi 0,01 eurot aktsia kohta, kokku summas 89 984 eurot. Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse seisuga 5. juulil 2019 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 12. juulil 2019 ülekandega aktsionäri pangaarvele.


Arco Vara AS dividendimakse ex-päev

Arvestades, et dividende saama õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 5. juulil 2019 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga, informeerib Arco Vara AS, et väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) on 4. juulil 2019. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2018. majandusaasta eest.


Kristel Tumm
Finantsjuht
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4662
kristel.tumm@arcovara.com