Paskelbta: 2015-02-28 16:28:27 CET
Vilkyskiu Pienine
Tarpinė informacija

AB Vilkyškių pieninė 2014 m. dvylikos mėnesių neaudituoti finansiniai rezultatai

2014 m. AB Vilkyškių pieninė įmonių grupės pajamos sudarė 379 mln.LTL (110 mln.EUR) ir tai yra 4% daugiau nei 2013 m. Ženkliai kritusios pieno produktų kainos pasaulinėje rinkoje, sumažėjusi paklausa ir Rusijos Federacijos embargas lėmė vos 4% apyvartos augimą, nors produkcijos kiekiai buvo parduoti didesni. Tai taip pat įtakojo mažesnį grynąjį pelną – 2014 m. grynasis pelnas 11 mln.LTL (3,2 mln.EUR) ir tai 14% mažiau nei 2013 m.

 2014 m. dvylikos mėnesių  EBITDA – 21,4 mln.LTL (6,2 mln. EUR), ir tai 11% mažiau nei 2013 m.

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102


2014 m. 12 men. tarpiniu konsoliduotu ataskaitu rinkinys.pdf
2014 m. 12 men. veiklos rezultatai.pdf